Afkortingen

Uit Wikiprebia
(Verschil tussen bewerkingen)
Ga naar: navigatie, zoeken
Regel 38: Regel 38:
 
|Globaal Preventieplan
 
|Globaal Preventieplan
 
|-
 
|-
|HL
+
|[[HL|Hiërarchische Lijn]]
 
|Hiërarchische Lijn
 
|Hiërarchische Lijn
 
|-
 
|-

Versie van 3 apr 2009 om 17:57

Enkele veelgebruikte afkortingen ivm Welzijn op het Werk zijn:

A.R.A.B. Algemeen Reglement Arbeidsbescherming
A.R.E.I. Algemeen Reglement Elektrische Installaties
AM Arbeidsmiddel
AO Arbeidsongeval
CBM Collectieve Beschermingsmiddelen
Codex Vernieuwde reglementering Welzijn op het Werk
CDPB Comité Preventie en Bescherming op het Werk
EPBW Externe Dienst Preventie en Bescherming
EAO Ernstig Arbeidsongeval
FAO Fonds voor Arbeidsongevallen
FOD WASO Federale Overheidsdienst voor Werkaangelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
GPP Globaal Preventieplan
Hiërarchische Lijn Hiërarchische Lijn
IDPBW Interne Dienst Preventie en Bescherming
IPA Intern Preventieadviseur
JAP JaarActiePlan
KB Koninklijk Besluit
MB Ministrieel Besluit
MSDS Material Safety Data Sheet, veiligheidsinformatieblad
MUOP Mens Uitrusting Omgeving Product
PA Preventieadviseur
PBM Persoonlijke Beschermingsmiddelen
VLAREM Vlaamse Reglement Milieubescherming
WG Werkgever
WN Werknemer
W.W.W.W. Wet Welzijn van de Werknemers bij de uitvoering van hun Werk
Persoonlijke instellingen