Afkortingen

Uit Wikiprebia
(Verschil tussen bewerkingen)
Ga naar: navigatie, zoeken
Regel 35: Regel 35:
 
|Ernstig Arbeidsongeval
 
|Ernstig Arbeidsongeval
 
|-
 
|-
 +
|EHBO
 +
|[[Eerste Hulp bij Ongelukken | EHBO]]
 
|[[FAO]]
 
|[[FAO]]
 
|Fonds voor Arbeidsongevallen  
 
|Fonds voor Arbeidsongevallen  

Versie van 20 aug 2009 om 12:53

Enkele veelgebruikte afkortingen ivm Welzijn op het Werk zijn:

AFA Asbestfonds
ARAB Algemeen Reglement Arbeidsbescherming
AREI Algemeen Reglement Elektrische Installaties
AM Arbeidsmiddel
AO Arbeidsongeval
cao Collectieve arbeidsovereenkomst
CBM Collectieve Beschermingsmiddelen
Codex Vernieuwde reglementering Welzijn op het Werk
CPBW Comité Preventie en Bescherming op het Werk
EPBW Externe Dienst Preventie en Bescherming
EAO Ernstig Arbeidsongeval
EHBO EHBO FAO Fonds voor Arbeidsongevallen
FBZ Fonds voor Beroepsziekten
FOD WASO Federale Overheidsdienst voor Werkaangelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
GPP Globaal Preventieplan
HL Hiërarchische Lijn
IDPBW Interne Dienst Preventie en Bescherming
IPA Intern Preventieadviseur
JAP JaarActiePlan
KB Koninklijk Besluit
MB Ministrieel Besluit
MSDS Material Safety Data Sheet, veiligheidsinformatieblad
MUOP Mens Uitrusting Omgeving Product
PA Preventieadviseur
PBM Persoonlijke Beschermingsmiddelen
VCA Veiligheid, gezondheid en milieu Cheklist Aannemers
VIK Veiligheidsinstructiekaart
VGV veiligheid, gezondheid en verfraaiing van werkplaatsen
VLAREM Vlaamse Reglement Milieubescherming
WG Werkgever
WN Werknemer
W.W.W.W. Wet Welzijn van de Werknemers bij de uitvoering van hun Werk
Persoonlijke instellingen