Afkortingen

Uit Wikiprebia
(Verschil tussen bewerkingen)
Ga naar: navigatie, zoeken
Regel 22: Regel 22:
 
|Vernieuwde reglementering Welzijn op het Werk
 
|Vernieuwde reglementering Welzijn op het Werk
 
|-
 
|-
|CDPB
+
|Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk | CPBW
 
|Comité Preventie en Bescherming op het Werk
 
|Comité Preventie en Bescherming op het Werk
 
|-
 
|-

Versie van 24 jun 2009 om 20:42

Enkele veelgebruikte afkortingen ivm Welzijn op het Werk zijn:

AFA Asbestfonds ARAB Algemeen Reglement Arbeidsbescherming
AREI Algemeen Reglement Elektrische Installaties
AM Arbeidsmiddel
AO Arbeidsongeval
CBM Collectieve Beschermingsmiddelen
Codex Vernieuwde reglementering Welzijn op het Werk
CPBW Comité Preventie en Bescherming op het Werk
EPBW Externe Dienst Preventie en Bescherming
EAO Ernstig Arbeidsongeval
FAO Fonds voor Arbeidsongevallen
FBZ Fonds voor Beroepsziekten
FOD WASO Federale Overheidsdienst voor Werkaangelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
GPP Globaal Preventieplan
HL Hiërarchische Lijn
IDPBW Interne Dienst Preventie en Bescherming
IPA Intern Preventieadviseur
JAP JaarActiePlan
KB Koninklijk Besluit
MB Ministrieel Besluit
MSDS Material Safety Data Sheet, veiligheidsinformatieblad
MUOP Mens Uitrusting Omgeving Product
PA Preventieadviseur
PBM Persoonlijke Beschermingsmiddelen
VIK Veiligheidsinstructiekaart
VLAREM Vlaamse Reglement Milieubescherming
WG Werkgever
WN Werknemer
W.W.W.W. Wet Welzijn van de Werknemers bij de uitvoering van hun Werk
Persoonlijke instellingen