Afkortingen

Uit Wikiprebia
(Verschil tussen bewerkingen)
Ga naar: navigatie, zoeken
k (Hyperlink DRBS)
 
(37 tussenliggende versies door 8 gebruikers worden niet weergegeven)
Regel 2: Regel 2:
  
 
{|
 
{|
 +
|AI     
 +
|Appreciative Inquiry
 +
|-
 
|[[Asbestfonds| AFA]]
 
|[[Asbestfonds| AFA]]
 
|Asbestfonds
 
|Asbestfonds
|[[Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming | A.R.A.B.]]
 
|Algemeen Reglement Arbeidsbescherming
 
 
|-
 
|-
|[[Algemeen Reglement Elektrische Installaties | A.R.E.I.]]
+
|AFFF     
|Algemeen Reglement Elektrische Installaties
+
|Aqua Fill Forming Foam
 
|-
 
|-
|AM       
+
|AHM
 +
|[[Asbest]] Houdend Materiaal
 +
|-
 +
|[[Arbeidsmiddel | AM]]        
 
|Arbeidsmiddel
 
|Arbeidsmiddel
 +
|-
 +
|ANIP     
 +
|Algemeen Nood- en InterventiePlan
 
|-
 
|-
 
|[[Arbeidsongeval | AO]]
 
|[[Arbeidsongeval | AO]]
 
|Arbeidsongeval
 
|Arbeidsongeval
 +
|-
 +
|AQL     
 +
|Acceptable Quality Level
 +
|-
 +
|[[Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming | ARAB]]
 +
|Algemeen Reglement Arbeidsbescherming
 +
|-
 +
|[[Algemeen Reglement Elektrische Installaties | AREI]]
 +
|Algemeen Reglement Elektrische Installaties
 +
|-
 +
|BEG     
 +
|Bovenste Explosie Grens
 +
|-
 +
|BeSaCC     
 +
|Belgian Safety Criteria for Contractors
 +
|-
 +
|BGW     
 +
|Belgische GrensWaarde
 +
|-
 +
|BIN     
 +
|Belgisch Instituut voor Normalisatie
 +
|-
 +
|BIP     
 +
|Brandweer Interventie Plan
 +
|-
 +
|BNIP     
 +
|Bijzondere risico's Nood- en InterventiePlan
 +
|-
 +
|BOG     
 +
|Bovenste OntvlambaarheidsGrens
 +
|-
 +
|[[Collectieve arbeidsovereenkomst| CAO]]
 +
|Collectieve arbeidsovereenkomst
 
|-
 
|-
 
|CBM
 
|CBM
 
|Collectieve Beschermingsmiddelen
 
|Collectieve Beschermingsmiddelen
 +
|-
 +
|CC     
 +
|Coördinatie Centrum
 
|-
 
|-
 
|[[Codex over het welzijn op het werk | Codex ]]
 
|[[Codex over het welzijn op het werk | Codex ]]
 
|Vernieuwde reglementering Welzijn op het Werk
 
|Vernieuwde reglementering Welzijn op het Werk
 
|-
 
|-
|CDPB
+
|[[Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk | CPBW]]
 
|Comité Preventie en Bescherming op het Werk
 
|Comité Preventie en Bescherming op het Werk
 
|-
 
|-
|[[Externe Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk | EPBW]]
+
|DF     
 +
|Doorbraak Factor
 +
|-
 +
|DIF     
 +
|Doelgerichte Interventie Planning
 +
|-
 +
|[[Dynamisch risicobeheersingssysteem| DRBS]]
 +
|Dynamisch Risico Beheer Systeem
 +
|-
 +
|[[Externe Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk| EPBW]]
 
|Externe Dienst Preventie en Bescherming
 
|Externe Dienst Preventie en Bescherming
 
|-
 
|-
 
|EAO
 
|EAO
|Ernstig Arbeidsongeval
+
|Ernstig ArbeidsOngeval
 +
|-
 +
|[[Externe Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk| EDPB]]     
 +
|Externe Dienst voor Preventie en Bescherming op het werk
 +
|-
 +
|[[Externe Dienst voor Technische Controle op de werkplaats| EDTC]]     
 +
|Externe Dienst Technische Controle
 +
|-
 +
|[[Eerste Hulp bij Ongelukken | EHBO]]
 +
|Eerste Hulp bij Ongelukken
 +
|-
 +
|EINECS     
 +
|Europese Inventaris van Bestaande Chemische handelStoffen
 +
|-
 +
|EPA     
 +
|Externe Preventie Adviseur
 +
|-
 +
|[[Europese Raad voor transportveiligheid (ETSC) | ETSC]]
 +
|Europese Raad voor transportveiligheid
 
|-
 
|-
 
|[[FAO]]
 
|[[FAO]]
Regel 37: Regel 107:
 
|Fonds voor Beroepsziekten  
 
|Fonds voor Beroepsziekten  
 
|-
 
|-
|FOD WASO
+
|[[FMEA]]
 +
|Failure Modes and Effect Analysis
 +
|-
 +
|[[Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg |FOD WASO]]
 
|Federale Overheidsdienst voor Werkaangelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
 
|Federale Overheidsdienst voor Werkaangelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
 
|-
 
|-
|GPP
+
|GCC     
 +
|Gemeentelijk Coördinatie Centrum
 +
|-
 +
|[[Globaal preventieplan | GPP]]
 
|Globaal Preventieplan
 
|Globaal Preventieplan
 +
|-
 +
|[[HACCP]]
 +
|Hazard Analysis and Critical Control Points
 +
|-
 +
|[[HAZOP]]
 +
|HAZard and OPerability study
 
|-
 
|-
 
|[[Hiërarchische lijn|HL]]
 
|[[Hiërarchische lijn|HL]]
 
|Hiërarchische Lijn
 
|Hiërarchische Lijn
 +
|-
 +
|HPD     
 +
|Hearing Protection Devices
 +
|-
 +
|IAO     
 +
|Internationale ArbeidsOrganisatie
 +
|-
 +
|IBV     
 +
|InBouw Verklaring
 
|-
 
|-
 
|[[Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk | IDPBW]]
 
|[[Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk | IDPBW]]
 
|Interne Dienst Preventie en Bescherming
 
|Interne Dienst Preventie en Bescherming
 
|-
 
|-
|IPA
+
|IG     
|Intern Preventieadviseur
+
|InvloedsGraad
 
|-
 
|-
|JAP
+
|II     
 +
|Inspectie Index
 +
|-
 +
|IIP     
 +
|Informatie InterventiePlan
 +
|-
 +
|IMA     
 +
|Inspectie Methode Arbeidsomstandigheden
 +
|-
 +
|[[Preventieadviseur | IPA]]
 +
|Interne Preventieadviseur
 +
|-
 +
|ISMEC     
 +
|Identificeren, Standaard opstellen, Meten standaards, Evaluatie, Conclusie
 +
|-
 +
|ISRS     
 +
|International Safety Rating System
 +
|-
 +
|[[Jaaractieplan | JAP]]
 
|JaarActiePlan
 
|JaarActiePlan
 +
|-
 +
|JI     
 +
|Jaarverslag Index
 +
|-
 +
|[[Taakanalyse|JSA]]     
 +
|Job Safety Analysis
 
|-
 
|-
 
|[[Koninklijk Besluit | KB]]
 
|[[Koninklijk Besluit | KB]]
 
|Koninklijk Besluit
 
|Koninklijk Besluit
 +
|-
 +
|KNAP     
 +
|Kaartensysteem voor Noodzakelijke en Aangepaste Product informatie
 +
|-
 +
|[[Kunstmatige optische straling | KOS]]
 +
|Kunstmatige optische straling
 +
|-
 +
|KVM     
 +
|Kwaliteit Veiligheid Milieu
 +
|-
 +
|KWI     
 +
|Kleur Weergave Index
 +
|-
 +
|LPS     
 +
|Loss Prevention System
 
|-
 
|-
 
|MB
 
|MB
 
|Ministrieel Besluit
 
|Ministrieel Besluit
 +
|-
 +
|MES     
 +
|Metatechnisch Evaluatie Systeem
 +
|-
 +
|MIP     
 +
|Medisch Interventie Plan
 +
|-
 +
|MMMMM     
 +
|Mens, Machine, Methode, Materiaal, Milieu
 +
|-
 +
|MMO     
 +
|Mens, Machine, Organisatie
 +
|-
 +
|MO     
 +
|Ministrieel Omschrijven
 +
|-
 +
|MOE     
 +
|Minimale OntstekingstEnergie
 +
|-
 +
|MOT     
 +
|Minimale Ontstekings-Temperatuur
 
|-
 
|-
 
|[[Veiligheidsinformatieblad |MSDS]]
 
|[[Veiligheidsinformatieblad |MSDS]]
|Material Safety Data Sheet, veiligheidsinformatieblad
+
|Material Safety Data Sheet, veiligheidsinformatieblad / zie ook SDS Safety Data Sheet
 
|-
 
|-
 
|[[M.U.O.P. | MUOP]]
 
|[[M.U.O.P. | MUOP]]
 
|Mens Uitrusting Omgeving Product
 
|Mens Uitrusting Omgeving Product
 +
|-
 +
|MW     
 +
|Maximum Weight
 +
|-
 +
|[[Nationale Arbeidsraad |NAR ]]     
 +
|Nationale Arbeidsraad
 +
|-
 +
|NAVB     
 +
|Nationaal Actiecomité voor Veiligheid en hygiëne in het Bouwbedrijf
 +
|-
 +
|NFPA     
 +
|National Fire Protection Association
 +
|-
 +
|NPF     
 +
|Nominal Protection Factor
 +
|-
 +
|NSC     
 +
|National Safety council
 +
|-
 +
|NVBB     
 +
|Nationaal Verbond voor BrandBestrijding
 +
|-
 +
|OAE     
 +
|Oto Acoustische Emissie
 +
|-
 +
|OEG     
 +
|Onderste Explosie Grens
 +
|-
 +
|OI     
 +
|Ongevallen Index
 +
|-
 +
|OSG     
 +
|Ongewenst Seksueel Gedrag
 +
|-
 +
|PAAG     
 +
|Preventie Adviseur Arbeids-Geneesheer
 
|-
 
|-
 
|[[Preventieadviseur | PA]]
 
|[[Preventieadviseur | PA]]
 
|Preventieadviseur
 
|Preventieadviseur
 +
|-
 +
|PB     
 +
|Preventie Beleid
 
|-
 
|-
 
|[[PBM]]
 
|[[PBM]]
 
|Persoonlijke Beschermingsmiddelen
 
|Persoonlijke Beschermingsmiddelen
 +
|-
 +
|PCC     
 +
|Provinciaal Coördinatie Centrum
 +
|-
 +
|PDCA     
 +
|Plan, Do, Check, Act (Deming-cirkel)
 +
|-
 +
|PID     
 +
|Post-Interventie Dossier
 +
|-
 +
|PIP     
 +
|Politie Interventie Plan
 +
|-
 +
|PMGE     
 +
|Producten met Gevaarlijke Eigenschappen
 +
|-
 +
|PRA     
 +
|Participatieve Risico Analyse
 +
|-
 +
|[[Prebes]]     
 +
|Koninklijke Vlaamse Vereniging voor Preventie en Bescherming
 +
|-
 +
|Pr EN     
 +
|Project Europese Norm
 +
|-
 +
|PVI
 +
|Provinciaal Veiligheidsinstituut
 +
|-
 +
|RIA     
 +
|Risico Analyse
 +
|-
 +
|RSI     
 +
|Repetitive Strain Injury
 +
|-
 +
|RWA     
 +
|Rook- en Warmte Afvoer
 +
|-
 +
|SBS     
 +
|Sick Building Syndrome
 +
|-
 +
|SPSA     
 +
|Self Performance Safety Assessment
 +
|-
 +
|SWA-VR     
 +
|SamenWerkings-Akkoord - VeiligheidsRapport
 +
|-
 +
|TCD     
 +
|Technisch Constructie Dossier
 +
|-
 +
|TD     
 +
|Technisch Dossier
 +
|-
 +
|TIL     
 +
|Totaal Inwaarts Lek
 +
|-
 +
|UEL     
 +
|Upper Explosiion Limit
 +
|-
 +
|UZK     
 +
|Uit-ZendKrachten
 +
|-
 +
|VBBA     
 +
|Vragenlijst Beleving en Beoordeling van de Arbeid
 +
|-
 +
|[[Veiligheid, gezondheid en milieu Cheklist Aannemers | VCA]]
 +
|Veiligheid, gezondheid en milieu Cheklist Aannemers
 +
|-
 +
|VGP     
 +
|Veiligheids- en GezondheidsPlan
 +
|-
 +
|VGV     
 +
|Veiligheid, Gezondheid en Verfraaiiing van de werkplaats
 
|-
 
|-
 
|[[Veiligheidsinstructiekaart|VIK]]
 
|[[Veiligheidsinstructiekaart|VIK]]
|Veiligheidsinstructiekaart
+
|Veiligheids-InstructieKaart
 
|-
 
|-
|VLAREM
+
|VID     
|Vlaamse Reglement Milieubescherming
+
|Veiligheids-InstructieDocument
 +
|-
 +
|VLAREA     
 +
|Vlaams reglement voor Afvalvoorkoming en beheer (afgeschaft)
 +
|-
 +
|[[VLAREM]]
 +
|Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning
 +
|-
 +
|[[VLAREMA]]     
 +
|Vlaams reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen
 +
|-
 +
|VVGP     
 +
|Vereenvoudigd Veiligheids- en GezondheidsPlan
 +
|-
 +
|WBGT     
 +
|Wet Bulb Globe Temperature
 
|-
 
|-
 
|[[Werkgever| WG]]
 
|[[Werkgever| WG]]
Regel 84: Regel 361:
 
|[[Werknemer|WN]]
 
|[[Werknemer|WN]]
 
|Werknemer
 
|Werknemer
 +
|-
 +
|[[Welzijnswet | WW]]     
 +
|Wet Welzijn
 
|-
 
|-
 
|[[Welzijnswet | W.W.W.W.]]
 
|[[Welzijnswet | W.W.W.W.]]
 
|Wet Welzijn van de Werknemers bij de uitvoering van hun Werk
 
|Wet Welzijn van de Werknemers bij de uitvoering van hun Werk
 +
|-
 +
|ZLVS     
 +
|Zeer Lage Veiligheid Spanning
 
|-
 
|-
 
|
 
|

Huidige versie van 12 nov 2019 om 14:02

Enkele veelgebruikte afkortingen ivm Welzijn op het Werk zijn:

AI Appreciative Inquiry
AFA Asbestfonds
AFFF Aqua Fill Forming Foam
AHM Asbest Houdend Materiaal
AM Arbeidsmiddel
ANIP Algemeen Nood- en InterventiePlan
AO Arbeidsongeval
AQL Acceptable Quality Level
ARAB Algemeen Reglement Arbeidsbescherming
AREI Algemeen Reglement Elektrische Installaties
BEG Bovenste Explosie Grens
BeSaCC Belgian Safety Criteria for Contractors
BGW Belgische GrensWaarde
BIN Belgisch Instituut voor Normalisatie
BIP Brandweer Interventie Plan
BNIP Bijzondere risico's Nood- en InterventiePlan
BOG Bovenste OntvlambaarheidsGrens
CAO Collectieve arbeidsovereenkomst
CBM Collectieve Beschermingsmiddelen
CC Coördinatie Centrum
Codex Vernieuwde reglementering Welzijn op het Werk
CPBW Comité Preventie en Bescherming op het Werk
DF Doorbraak Factor
DIF Doelgerichte Interventie Planning
DRBS Dynamisch Risico Beheer Systeem
EPBW Externe Dienst Preventie en Bescherming
EAO Ernstig ArbeidsOngeval
EDPB Externe Dienst voor Preventie en Bescherming op het werk
EDTC Externe Dienst Technische Controle
EHBO Eerste Hulp bij Ongelukken
EINECS Europese Inventaris van Bestaande Chemische handelStoffen
EPA Externe Preventie Adviseur
ETSC Europese Raad voor transportveiligheid
FAO Fonds voor Arbeidsongevallen
FBZ Fonds voor Beroepsziekten
FMEA Failure Modes and Effect Analysis
FOD WASO Federale Overheidsdienst voor Werkaangelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
GCC Gemeentelijk Coördinatie Centrum
GPP Globaal Preventieplan
HACCP Hazard Analysis and Critical Control Points
HAZOP HAZard and OPerability study
HL Hiërarchische Lijn
HPD Hearing Protection Devices
IAO Internationale ArbeidsOrganisatie
IBV InBouw Verklaring
IDPBW Interne Dienst Preventie en Bescherming
IG InvloedsGraad
II Inspectie Index
IIP Informatie InterventiePlan
IMA Inspectie Methode Arbeidsomstandigheden
IPA Interne Preventieadviseur
ISMEC Identificeren, Standaard opstellen, Meten standaards, Evaluatie, Conclusie
ISRS International Safety Rating System
JAP JaarActiePlan
JI Jaarverslag Index
JSA Job Safety Analysis
KB Koninklijk Besluit
KNAP Kaartensysteem voor Noodzakelijke en Aangepaste Product informatie
KOS Kunstmatige optische straling
KVM Kwaliteit Veiligheid Milieu
KWI Kleur Weergave Index
LPS Loss Prevention System
MB Ministrieel Besluit
MES Metatechnisch Evaluatie Systeem
MIP Medisch Interventie Plan
MMMMM Mens, Machine, Methode, Materiaal, Milieu
MMO Mens, Machine, Organisatie
MO Ministrieel Omschrijven
MOE Minimale OntstekingstEnergie
MOT Minimale Ontstekings-Temperatuur
MSDS Material Safety Data Sheet, veiligheidsinformatieblad / zie ook SDS Safety Data Sheet
MUOP Mens Uitrusting Omgeving Product
MW Maximum Weight
NAR Nationale Arbeidsraad
NAVB Nationaal Actiecomité voor Veiligheid en hygiëne in het Bouwbedrijf
NFPA National Fire Protection Association
NPF Nominal Protection Factor
NSC National Safety council
NVBB Nationaal Verbond voor BrandBestrijding
OAE Oto Acoustische Emissie
OEG Onderste Explosie Grens
OI Ongevallen Index
OSG Ongewenst Seksueel Gedrag
PAAG Preventie Adviseur Arbeids-Geneesheer
PA Preventieadviseur
PB Preventie Beleid
PBM Persoonlijke Beschermingsmiddelen
PCC Provinciaal Coördinatie Centrum
PDCA Plan, Do, Check, Act (Deming-cirkel)
PID Post-Interventie Dossier
PIP Politie Interventie Plan
PMGE Producten met Gevaarlijke Eigenschappen
PRA Participatieve Risico Analyse
Prebes Koninklijke Vlaamse Vereniging voor Preventie en Bescherming
Pr EN Project Europese Norm
PVI Provinciaal Veiligheidsinstituut
RIA Risico Analyse
RSI Repetitive Strain Injury
RWA Rook- en Warmte Afvoer
SBS Sick Building Syndrome
SPSA Self Performance Safety Assessment
SWA-VR SamenWerkings-Akkoord - VeiligheidsRapport
TCD Technisch Constructie Dossier
TD Technisch Dossier
TIL Totaal Inwaarts Lek
UEL Upper Explosiion Limit
UZK Uit-ZendKrachten
VBBA Vragenlijst Beleving en Beoordeling van de Arbeid
VCA Veiligheid, gezondheid en milieu Cheklist Aannemers
VGP Veiligheids- en GezondheidsPlan
VGV Veiligheid, Gezondheid en Verfraaiiing van de werkplaats
VIK Veiligheids-InstructieKaart
VID Veiligheids-InstructieDocument
VLAREA Vlaams reglement voor Afvalvoorkoming en beheer (afgeschaft)
VLAREM Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning
VLAREMA Vlaams reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen
VVGP Vereenvoudigd Veiligheids- en GezondheidsPlan
WBGT Wet Bulb Globe Temperature
WG Werkgever
WN Werknemer
WW Wet Welzijn
W.W.W.W. Wet Welzijn van de Werknemers bij de uitvoering van hun Werk
ZLVS Zeer Lage Veiligheid Spanning
Persoonlijke instellingen