Werkpostfiche

Uit Wikiprebia
Ga naar: navigatie, zoeken

Een werkpostfiche bevat kortweg de risico’s en de te nemen preventiemaatregelen van een bepaalde functie of een taak op een bepaalde werkpost binnen een bedrijf. Die informatie is noodzakelijk om in het kader van het preventiebeleid een nieuwe werknemer te kunnen aanwerven, zijn onthaal te organiseren, zijn persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s) en zijn gezondheidsevaluatie te voorzien.

Het opstellen van een werkpostfiche is momenteel enkel verplicht voor de uitzendsector en enkel wanneer een medisch onderzoek vereist is. De inlenende onderneming vult de werkpostfiche in en na controle door de preventieadviseur, de arbeidsgeneesheer en het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk bezorgt hij de fiche aan het uitzendkantoor.

De gegevens in de werkpostfiche resulteren uit de risicoanalyse, die wel verplicht is, en moeten permanent worden aangepast in functie van de werkpost en als de inhoud van de opdracht verandert.

In tegenstelling dus tot de werkpostfiche is de risicoanalyse wel verplicht voor alle bedrijven uit alle sectoren. De werkpostfiche vervangt de risicoanalyse niet, maar men kan die wel als bewijs gebruiken voor de uitvoering van de risicoanalyse.

Op initiatief van de overheid is de inhoud en de indeling van de op te nemen informatie in de werkpostfiche zoveel mogelijk gestandaardiseerd. Zo kreeg bijvoorbeeld elk risico een specifieke code. De overheid wil in de toekomst de ondernemingen nog verder helpen door voorbeeldfiches uit te werken en ze voor bepaalde functies en werkposten in bepaalde sectoren ter beschikking te stellen. Meer info hierover op de websites onder externe links.

Bron: Beswic.be

Relevante downloads

Pdf.gif Werkpostfiche - FOD WASO (Vermeld in Veiligheidsnieuws 157)

Pdf.gif Werkpostfiche: nuttig hulpmiddel in het preventiebeleid - Hendrik De Lange (Vermeld in Veiligheidsnieuws 166)

Externe links

Model van werkpostfiche (enkel voor uitzendarbeid) - FOD WASO

Zie ook

Uitzendarbeid

Persoonlijke instellingen