Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers

Uit Wikiprebia
Ga naar: navigatie, zoeken

De Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers (VCA) is een certificeerbare norm voor aannemers waarmee zij aan kunnen tonen dat zij onder andere aan de wet- en regelgeving zoals de Welzijnswet voldoen. Tevens bevat deze norm aanvullende eisen om het veiligheidsbewustzijn tijdens het werk te verhogen.

De norm wordt in België door BeSaCC, in Nederland beheerd door het SSVV.

Inhoud

Ontstaan

Deze norm is in eerste instantie ontstaan uit een behoefte van de (petro)chemische industrie om het aantal ongevallen terug te dringen en de veiligheid te vergroten, maar wordt tegenwoordig ook in andere sectoren gebruikt.

VCA is niet bij wet verplicht. Het kan wel door opdrachtgevers worden geëist dat opdrachtnemers VCA-gecertificeerd zijn.

Eén ster, twee sterren of VCA petrochemie

VCA certificatie is bedoeld voor bedrijven die werkzaamheden uitvoeren met verhoogd risico in een risicovolle omgeving (werkzaamheden in fabrieken, installaties, werkplaatsen en projectlocaties), zoals:

- werktuigbouwkundige activiteiten
- elektrotechniek en procesbesturing
- bouwkundige werkzaamheden
- civieltechnische activiteiten
- overige technische diensten, zoals:
 - isolatie
 - steigerbouw
 - industrieel reinigen
 - stralen/conserveren
 - verticaal transport

VCA is niet bedoeld voor volgende activiteiten of soorten ondernemingen:

 - Studie-, project-, coördinatie en engineeringbureaus
 - Zelfstandigen
 - Uitzendondernemingen (ter beschikking stellen werknemers met overdracht van gezag). Hiervoor is VCU bedoeld.

Door de structuur en de inhoud van de checklist is certificatie hiervoor niet mogelijk of niet zinvol (bijv. geen echte machines, geen werknemers, enz.). Toch VCA eisen voor deze activiteiten dwingt de bedrijven en de certificatie-instellingen tot kunstgrepen en afwijkende interpretaties van de VCA-checklist en ondermijnt zo het systeem.

Bij VCA certificatie worden drie niveaus onderscheiden:

VCA*: Gericht op de directe beheersing van VGM tijdens het uitvoeren van werkzaamheden op de werkvloer, zonder inschakeling van onderaannemers.

VCA**: Gericht op de directe beheersing van VGM tijdens het uitvoeren van werkzaamheden op de werkvloer, alsmede op de VGM-structuur (o.a. VGM-beleid, VGM-organisatie en verbetermanagement).

VCA petrochemie: Gericht op de directe beheersing van VGM tijdens het uitvoeren van werkzaamheden op de werkvloer, op de VGM-structuur (o.a. VGM-beleid, VGM-organisatie en verbetermanagement), alsmede op specifieke aanvullende eisen voor de petrochemie.

Register risicovolle taken

Dit Register geeft nadere invulling aan de minimumeisen van vraag 3.4 van de VCA (versie 2004/04).

“Hebben alle medewerkers specifieke kennis en kunde gerelateerd aan door hen uit te voeren specifieke risicovolle taken of werkzaamheden in een risicovolle omgeving? */**.”

Bedrijven moeten dit aantonen door middel van een overzicht van specifieke opleidings- en ervaringseisen ingedeeld naar functie/taak en dit overeenkomstig de eisen vastgelegd in het “Register van Risicovolle Taken”. Bedrijven moeten vervolgens borgen dat voldaan wordt aan de gestelde specifieke opleidings- en ervaringseisen. Het Register wil een leidraad zijn voor het omgaan met risicovolle taken in alle bedrijven. Voor een aantal risicovolle taken die verricht worden in de (petro)chemische industrie, is het Register meer dan een leidraad en bevat het eisen waaraan de inhoud (eindtermen) en toetsing van de training dient te voldoen. Het Register is een evolutief gegeven dat in de toekomst verder uitgebreid zal worden met eisen van toepassing op andere risicovolle taken of risicovolle taken die verricht worden in andere sectoren. De actuele versie van het Register is steeds de versie zoals ze vermeld staat op de website van de vzw BeSaCC-VCA (www.vca-besacc.be). Het beheer van dit Register ligt bij het Uitvoerend Comité van Deskundigen.

LMRA (Laatste Minuut Risico Analyse)

Met de komst van de 5e versie van de VCA-vragenlijst werd ook de LMRA verplicht gemaakt. De LMRA vraag is een integrale mustvraag uit de VCA-norm die niet hoeft te leiden tot erg veel bijkomende administratieve lasten. Een LMRA vereist géén papier en dit onderdeel hoeft alleen bij de locatiebezoeken (van de VCA-audit) geverifieerd te worden.

Centraal diplomaregister VCA

Het Belgisch centraal diplomaregister VCA is bedoeld voor verificatie van een diplomanummer, naam van een gediplomeerde of geldigheid van een diploma voor de kwalificaties basisveiligheid VCA, veiligheid voor operationeel leidinggevenden VCA en veiligheid voor intercedenten en leidinggevenden VCU. Voor de opdrachtgevers en de VCA-gecertificeerde aannemers is de vermelding in het diplomaregister een bewijs dat aantoont dat de werknemer een geldig VCA diploma behaald heeft

Het centraal diplomaregister VCA kan u raadplegen om:

- als werkgever na te gaan of één van uw werknemers of kandidaat-werknemers wel degelijk in het bezit is van een geldig diploma basisveiligheid VCA, veiligheid voor operationeel leidinggevenden VCA of veiligheid voor intercedenten en leidinggevenden VCU;

- als opdrachtgever te verifiëren of de werknemers van de aannemers die bij u werken komen verrichten wel degelijk in het bezit zijn van een geldig diploma;

- als (toekomstige) werknemer te bewijzen dat je in het bezit bent van een geldig diploma.

Ondernemingen en instellingen

Lijst van de ondernemingen en instellingen die het certificaat VCA en uitzendondernemingen die VCU certificaat bekomen hebben in Nederland en België:

Erkend examencentrum PVI

Lijst bedrijven die VCA certificaat behaald hebben onder Belac (België)

Lijst VCU kantoren en uitzendbureaus - bron: PI

Lijst certificatie-instellingen (naar beneden scrollen)

Opleidingen en examens

Op deze webpagina (website BESSAC-VCA) vind je:

 • reglement examinering
 • proefexamens
 • oplossingen vragen handboek basisveiligheid VCA

...

Zie ook

Pdf.gif Contractor safety: wie betaalt de prijs? - Mat Jongen en Paul Swuste‎ (Vermeld in Veiligheidsnieuws 159)

Pdf.gif De (on)zin van poortinstructies - Cor Slagter, Martin Kievit en Sam Heyrman (Vermeld in Veiligheidsnieuws 168)

Pdf.gif Nieuwe VCA, toelichting van de 5de versie VCA - Hendrik De Lange (Vermeld in Veiligheidsnieuws 161)

Pdf.gif Register van Risicovolle Taken - BeSaCC-VCA

Pdf.gif VCA-certificatie en VCA-veiligheidsopleiding - Hendrik De Lange (Vermeld in Veiligheidsnieuws 157)

Pdf.gif Vlaamse regering ondersteunt VCA-opleidingen - Hendrik De Lange (Vermeld in Veiligheidsnieuws 164)

De website www.vca-besacc.be waar je de VCA-vragenlijst kan afladen.

VCA-basis presentaties

Ppt.jpg basis-VCA Wetgeving

Ppt.jpg basis-VCA Werkvergunningen

Ppt.jpg basis-VCA Gevaarlijke producten

Ppt.jpg basis-VCA Besloten ruimten

Ppt.jpg basis-VCA Persoonlijke beschermingsmiddelen

Pdf.gif De nieuwe VCA-aanpak - Johan François

Pdf.gif PRESENTATIE Nieuwe VCA 2008: algemene toelichting en wijzigingen tegenover de vorige versie - Kris De Meester, Prenne 5 maart 2009

Pdf.gif PRESENTATIE VCA: inhoud, geschiedenis, wetgeving - Koen Bollaerts, Prenne 27 september 2007

Pdf.gif PRESENTATIE VCA en VCU: toegevoegde waarde van de externe audit - Heidi Vandenhende, Prenne 27 september 2007

Pdf.gif PRESENTATIE VCU: een veiligheidsbeheersysteem voor uitzendorganisaties - Marc Vergauwen, Prenne 27 september 2007

Pdf.gif PRESENTATIE Veiligheidsbeleid van opdrachtgever en aannemers hand in hand! - Raf Thierens, Prenne 5 maart 2009

Pdf.gif PRESENTATIE Vraag 11.1 van VCA: een mustvraag vanaf 1 januari 2008, hoe hieraan voldoen? - Koen Bollaerts, Prenne 11 maart 2008

Relevante downloads

Pdf.gif Update VCA–Checklijst: Stilstaan is achteruitgaan - Koen Bollaerts - Prenne 7 maart 2017

Pdf.gif Nieuwe VCA: versie 2017/6.0 - Koen Bollaerts - Prenne 14 juni 2018

Externe links

Vereniging Verticaal Transport

Persoonlijke instellingen