Toolbox

Uit Wikiprebia
Ga naar: navigatie, zoeken

Inhoud

Wat

Een toolbox meeting is een korte vergadering op de werkvloer, die gehouden wordt door de direct leidinggevende(n). Typerend voor deze vergadering is dat ze erg praktisch en to the point is. In deze bespreking kan men het veiligheids-, gezondheids- en milieubeleid van de onderneming uit dragen. Bovendien is het een goede methode om aan de verplichte 'voorlichting en instructie' te kunnen voldoen.

Doel

Het doel van deze bijeenkomsten is het verhogen van de veiligheid door de aandacht te vestigen op (on)veilig gedrag. Op een gestructureerde wijze wordt er praktische informatie te geven over actuele thema's op het gebied van veiligheid, arbeidsomstandigheden, werkprocedures enz.

Wie

De toolbox meeting wordt geleid door de directe leidinggevende: de ploegbaas, werfleider, chef, conducteur... door eigen werknemers of bijvoorbeeld ook door werknemers uit de onderaannemingen. Indien de onderaannemer niet deelneemt aan de toolboxvergadering van de hoofdaannemer, dan moet hij die zelf maandelijks organiseren.

Het onderwerp wordt door de de leidinggevenden of door de IDPBW uitgewerkt.

TooIboxen worden gegeven voor de eigen werknemers en/of werknemers uit de onderaannemingen. Indien de onderaannemer niet deelneemt aan de toolboxvergadering van de hoofdaannemer, dan moet hij die zelf maandelijks organiseren.

Onderwerpen

De onderwerpen die besproken worden zijn zeer verscheiden. Meestal houden ze direct verband met de activiteiten op de werkvloer zelf. Ze worden bepaald door de direct leidinggevenden en ook door bijvoorbeeld de preventieadviseur.

 • het gebruik van nieuw gereedschap, machine of installatie
 • mogelijke problemen bij het starten van een volgende taak
 • opfrissen van instructies
 • bespreking van het werfinspektieverslag of coördinatieverslag
 • bespreking van een ongeval en de genomen preventiemaatregelen

voorbeelden

 • het plaatsen van prefab-bekisting
 • de taakverdeling bij de aan te vatten ontkistingswerken;
 • het monteren van een werk- of rolstelling
 • het correct gebruik van ladders naar aanleiding van een incident;
 • onderhoud, inspectie, nummering en opbergen van de hijstoebehoren;
 • procedure voor het aanvragen van een veiligheidsbril met correctieglazen

Voorbereiding

 • kies een actueel onderwerp
 • bepaal de hoofdlijnen en leg deze geordend vast
 • omschrijf de doelstelling( en)
 • omschrijf beknopt de inhoud
 • besteed aandacht aan de te verwachten risico's
 • zoek naar didactisch materiaal, tekeningen of schetsen
 • bereid zelf ook enkele vragen voor, omtrent de kritieke punten
 • voorzie een aanwezigheidslijst

Frequentie

Een toolboxmeeting wordt éénmaal per maand georganiseerd.

In VCA 2008/05 is de verplichting om 10 toolbox-meetings per jaar te organiseren vervallen maar enkel voor bedrijven met één ster (VCA*). Dubbel ster-bedrijven (VCA **) en VCA-P bedrijven (Petrochemie) moeten wel nog steeds maandelijkse toolbox meetings organiseren.

Achteraf

Van de gehouden toolboxbijeenkomsten wordt een verslag gemaakt. Een aanwezigheidslijst wordt ingevuld.

In de praktijk

Pdf.gif TOOLBOX PRESENTATIE Wat houdt het in

Pdf.gif TOOLBOX 8 ingrediënten en 9 tips

Pdf.gif TOOLBOX Observatieinstrument

Voorbeelden

Arbeidsmiddelen

Word.jpg TOOLBOX Periodieke keuringen arbeidsmiddelen

Pdf.gif TOOLBOX Werken met mobiele arbeidsmiddelen

Bouw

(Engelstalige) presentaties van: www.hse.gov.uk:

PRESENTATIE Manual Handling

PRESENTATIE Running a small construction site

PRESENTATIE Roof work

PRESENTATIE Welfare

Elektriciteit

Word.jpg TOOLBOX PBM's werkzaamheden aan elektrische installaties

Word.jpg TOOLBOX BA5 - bevoegd voor werken aan elektrische installaties

Word.jpg TOOLBOX Werken in explosiegevaarlijke omstandigheden: de ATEX richtlijn.

Gas

Word.jpg TOOLBOX gasflessen

Ergonomie en gezondheid

Pdf.gif TOOLBOX Lichamelijke overbelasting

Pdf.gif TOOLBOX Stress

Pdf.gif TOOLBOX Vervangen van filters uit luchtgroepen in een ziekenhuisomgeving

PBM'S

Pdf.gif TOOLBOX Oogbescherming

Word.jpg TOOLBOX PBM's

Word.jpg TOOLBOX Werkhandschoenen

Procedures

Word.jpg TOOLBOX Procedure ongevallen

Pdf.gif TOOLBOX Veilig werken met houtzaagmachines

Word.jpg TOOLBOX Veiligheidsprincipes‎

Word.jpg TOOLBOX Welkomswoord bij aanvang van grote onderhoudswerken

Word.jpg TOOLBOX Werken op werven in de winter

Werken op hoogte

Word.jpg TOOLBOX Ladders: veilig een ladder verplaatsen en gebruiken (voorbeeld 1)

Pdf.gif TOOLBOX Ladders / werken op hoogte (voorbeeld 2)

Pdf.gif TOOLBOX Werken op hoogte - "What goes up must come down" (engelstalig)

Externe links

In Nederland bundelen vijf partijen hun krachten: de Koninklijke Metaalunie, de vereniging FME-CWM, de FNV Bondgenoten, de CNV Bedrijvenbond en De Unie, Vakbond voor Industrie en Dienstverlening. Hun achtergronden en belangen zijn divers. Hun doel is éénduidig. Werken in de Metaalbewerking en Metalektro nog veiliger en gezonder maken. Dat is goed voor werknemers en werkgevers. Op de gezamelijke website 5xbeter.nl vind je niet alleen toolboxen, maar ook materiaal om de toolboxmeeting te ondersteunen zoals hand-outs, presentatietips en een bijhorende poster. (Om deze filmpjes te kunnen bekijken is het nodig dat je je registreert.)

Relevante downloads

Pdf.gif Observatieinstrument toolbox

Pdf.gif Onbewust onveilig gedrag - Johan Colpaert

Pdf.gif Materiaal uit de Prebeneren sessie over toolboxmeetings Prenne 17 september 2015

Pdf.gif Tips uit de Prebeneren sessie over toolboxmeetings Prenne 17 september 2015

Ppt.jpg Presentatie Toolboxmeetings organiseren - Peter Engelborghs - Prenne 17 september 2015

Pdf.gif De valkuilen van de leidinggevende - Raf Ostach - Prenne 20 september 2016

Pdf.gif Gedrag, de zwakke schakel bij veiligheid? - Filip Janssens - Prenne 7 maart 2017

Pdf.gif Update VCA–Checklijst: Stilstaan is achteruitgaan - Koen Bollaerts - Prenne 7 maart 2017

Pdf.gif Motiverend leidinggeven: essentieel voor gezond werk - Raf Bogaerts - Prenne 15 juni 2017

Pdf.gif Waarom worden veiligheden overbrugd? - Janssens Filip - Prenne 6 december 2018

Opleiding @ Prebes

Volg onze opleiding toolboxmeetings

Persoonlijke instellingen