Risico-evaluatie

Uit Wikiprebia
Ga naar: navigatie, zoeken

De risico-evaluatie moet in elke onderneming worden uitgevoerd op het niveau van de onderneming in haar geheel, op het niveau van elke groep van werkposten of functies, en op het niveau van het individu. Voor elk voornoemd niveau moeten preventiemaatregelen worden uitgewerkt. Dit moet schriftelijk gebeuren en opgenomen worden in een preventieplan voor een termijn van vijf jaar. Daarin moeten o.m. de resultaten van de risico-evaluatie zijn opgenomen. Jaarlijks dient dit geactualiseerd in functie van wijzigingen in de onderneming, gewijzigde omstandigheden, ongevallen, adviezen van het comité, enz.

Relevante downloads

Pdf.gif Risicos groendienst: biologisch agentia - Dirk Van De Walle - Prenne 16 juni 2011

Pdf.gif Asbest een gezondheidsrisico - asbestinventaris en beheersprogramma - Roger Grosjean - Prenne 16 juni 2011

Pdf.gif Aanvaardbaarheid van risico’s: hoe kijkt een grote onderneming ernaar? - Dirk Roosendans - Prenne 22 maart 2016

Pdf.gif European Chainsaw Certificaat en andere groencertificeringen, opstap naar efficiente preventie - Yves de Roder - Prenne 6 december 2018

Bronnen

FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg

Persoonlijke instellingen