Procesveiligheid

Uit Wikiprebia
Ga naar: navigatie, zoeken

Procesveiligheid omvat het ontwerpen en wijzigen van procesinstallaties, met de bedoeling de nodige maatregelen te treffen om de risico’s van ongewenste vrijzettingen van stoffen of energie te beheersen. Deze maatregelen zullen hoofdzakelijk invloed hebben op de installaties zelf, maar daarnaast kunnen ze ook betrekking hebben op de gebouwen van de Sevesosite, de lay-out van de site, de nutsvoorzieningen en dergelijke meer.

Met de term “procesinstallaties” bedoelen we alle installaties waarin gevaarlijke stoffen op industriële schaal worden opgeslagen, verwerkt of geproduceerd.

Bron: informatienota procesveiligheidsstudie (FOD WASO)

Planop

De naam planop is een acroniem voor Protection Layer Analysis and OPtimisation. Planop wordt ontwikkeld binnen de Afdeling van het Toezicht op de chemische risico's van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. Het is een risicoanalysemethode voor installaties die gevaarlijke stoffen behandelen en het biedt hulp bij de risicoanalyse van processen en opstellen van procesveiligheidsdocumentatie. Op de website van planop vindt u nuttige informatie en een demo (zie rubriek externe links).

Relevante downloads

Pdf.gif Informatienota procesveiligheidsstudie - FOD WASO

Pdf.gif Kan met Safety Performance Indicators procesveiligheid in beeld gebracht worden? - René Van Dort (Vermeld in Veiligheidsnieuws 175)

Pdf.gif PLANOP: een methode voor het uitvoeren van procesveiligheidsstudies - FOD WASO

Pdf.gif PRESENTATIE Procesveiligheid: een aparte discipline binnen het domein van de veiligheidstechniek - Peter Vansina, Prenne 24 september 2009

Pdf.gif PRESENTATIE Managing Safety is managing Change - Dirk Gyzels, Prenne juni 2010

Pdf.gif PRESENTATIE Procesveiligheid en derden - Marc Hoppenbrouwers, Prenne 24 september 2009

Pdf.gif PRESENTATIE Toepassing in de industrie - Luc Wouters, Prenne 24 september 2009

Pdf.gif Procesveiligheid - Peter Vansina (Vermeld in Veiligheidsnieuws 170)

Pdf.gif Websites Procesveiligheid - Hans Verlinden (Vermeld in Veiligheidsnieuws 170)

Pdf.gif PRESENTATIE Opstellen van een Safety performance index - Lauris Van Hove, Prenne maart 2010

Pdf.gif Hoe een procesveiligheidssysteem integreren in uw veiligheids- en gezondheidszorgsysteem - Jurgen Dewilde - Prenne 13 maart 2012

Pdf.gif Risicobeoordeling: excel en koppeling met een technisch data managementsysteem - Marcus Bollyn - Prenne 13 maart 2012

Pdf.gif Procesveiligheid in batchprocessen - Geert Boogaerts - Prenne 13 maart 2012

Pdf.gif Ageing van procesinstallaties - Frank Candreva - Prenne 14 juni 2012

Pdf.gif Project renovatie roostoven Fluo 5 - Eric Peeten - Freddy Haesen - Prenne 23 september 2014

Pdf.gif ISO 55000 is de nieuwe wereldwijde norm voor asset management - Martin van den Hout - Prenne 23 september 2014

Pdf.gif Aquafin: de weg naar een ISO certificaat voor Asset Management - Bert Van Eygen - Prenne 16 juni 2016

Pdf.gif Praktijkgetuigenis: uitbouw van een pragmatisch process safety management - Marc Massant - Prenne 7 maart 2017

Pdf.gif Beheer van Procesveiligheid / Process Safety Management – een overzicht - Bert Brouwers - Prenne 7 maart 2017

Externe links

Inspectie-instrumenten voor procesinstallaties - FOD WASO

Lessen uit geselecteerde procesongevallen - FOD WASO

Planop: hulp bij risicoanalyse van processen en opstellen van procesveiligheidsdocumentatie - Planop.be

Procesveiligheid - Arbeidsveiligheid.net

Persoonlijke instellingen