Preventieadviseur

Uit Wikiprebia
Ga naar: navigatie, zoeken

Een preventieadviseur is een wettelijk verplichte functie in een Belgische onderneming. De personen die deze functie bekleden staan de werkgever bij met de toepassing van de wettelijke en reglementaire bepalingen inzake het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk.

Inhoud

Wettelijk kader

De Welzijnswet, die in 1996 invoege trad, voorziet de oprichting van de functie van preventieadviseur voor de Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk maar ook voor de Externe Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk. In de ondernemingen van minder dan 20 werknemers mag de werkgever de functie van preventieadviseur uitoefenen. De arbeidsgeneesheer krijgt de titel van preventieadviseur-arbeidsgeneesheer.

Verplichte vorming

Preventieadviseurs zijn verplicht om een aanvullende vorming te volgen indien zij belast worden met de leiding van een Interne of Externe Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk. Afhankelijk van het aantal werknemers en de risicograad van de onderneming dienen zij een aanvullende vorming niveau I (basisimodule van 120 uur en een specialisatiemodule van 280 uur) ofwel een aanvullende vorming niveau II (basisimodule van 120 uur en een specialisatiemodule van 90 uur) te volgen. Zij zijn tevens verplicht om jaarlijks bijscholing te volgen om op de hoogte te blijven van de wijzigingen van wetten en reglementen in verband met het welzijn.

Andere preventieadviseurs dienen elementaire ervaring en kennis te kunnen bewijzen.

Meer info

Taken van de preventieadviseur

De preventieadviseur heeft de volgende wettelijk bepaalde taken in verband met:

Overzicht taken en opdrachten

PreBes heeft van deze taken en opdrachten een overzicht opgemaakt en up-to-date gehouden. Het is een document dat elke preventieadviseur aan de binnenkant van zijn bureelkast hangen heeft. Inderdaad, dit is dat wat MOET.

Tip: druk het document  Opdrachten IDPB.pdf op A3-formaat af

Nuttige downloads

Pdf.gif Aansprakelijkheid van de interne preventieadviseur - Sara Torrekens (Vermeld in Veiligheidsnieuws 173)

Pdf.gif Basiskennis en bijscholing van preventieadviseurs - Michel Van De Laer (Vermeld in Veiligheidsnieuws 158)

Pdf.gif Bescherming van de preventieadviseur - Luc Cieters (Vermeld in Veiligheidsnieuws 163)

Pdf.gif De bijkomende opleidingen voor preventieadviseur-veiligheid, gezien vanuit een inrichter - Peter Lambers (Vermeld in Veiligheidsnieuws 168)

Pdf.gif PRESENTATIE Aansprakelijkheid van de preventieadviseur - Sara Torrekens, Prenne 21 september 2010

Pdf.gif PRESENTATIE Conflictvrij communiceren en adviseren als preventieadviseur - Gregory Caremans, Prenne 23 maart 2010

Pdf.gif PRESENTATIE Eenvoudig documentenbeheer voor de preventieadviseur - Dany Vanharen, Prenne 29 november 2007

Pdf.gif PRESENTATIE Gebruik van informaticahulpmiddelen voor de opmaak van een intern noodplan - Hans Verlinden, Prenne 12 juni 2008

Pdf.gif PRESENTATIE Gebruik van informaticahulpmiddelen voor de opmaak van een interventieplan - Paul Van Hauwermeiren, Prenne 12 juni 2008

Pdf.gif PRESENTATIE Het KB van 17 mei 2007 voor de opleiding preventieadviseur - Michel Van de Laer, Prenne 29 november 2007

Pdf.gif PRESENTATIE Het Prebes-forum - Paul Van Hauwermeiren, Prenne 15 maart 2007

Pdf.gif PRESENTATIE Informatie en documentatie voor de preventieadviseur: gebruik van het internet - Hans Verlinden, Prenne 15 maart 2007

Pdf.gif PRESENTATIE Juridische bescherming van de preventieadviseur - Sara Torrekens

Pdf.gif PRESENTATIE Taken en opdrachten van de preventieadviseur - Joris De Keijser, Prenne 24 september 2009

Pdf.gif PRESENTATIE Tips en trucs voor het gebruik van filmpjes en foto's in Office-toepassingen - Ben Breeur, Prenne 29 november 2007

Pdf.gif Richtlijn aansprakelijkheid preventieadviseurs - Co-Prev, 2006

Pdf.gif Software voor de preventieadviseur - Paul Van Hauwermeiren (Vermeld in Veiligheidsnieuws 163)

Pdf.gif Nieuw Sociaal Strafwetboek: wat een preventieadviseur moet weten - Sara Torrekens - Prenne 20 september 2011

Pdf.gif De rol van de Externe Dienst Preventie en Bescherming op het Werk in het Comité PBW - Eddy Coddens - Prenne 13 maart 2012

Pdf.gif Nieuw Sociaal Strafwetboek: wat een preventieadviseur moet weten - Sara Torrekens - Prenne 29 november 2012

Pdf.gif Administratieve geldboeten in het Sociale Strafwetboek - Jan Vanermen - Prenne 29 november 2012

Pdf.gif Wat de preventieadviseur dient te weten over de nieuwe norm ISO 19011 - Luc Thiessen - Prenne 29 november 2012

Pdf.gif De preventieadviseur in een veranderende overheid - Luc Van Hamme - Prenne 7 maart 2013

Pdf.gif Facility manager en facility management: welzijnslinken met de preventieadviseur - Mieke Loncke - Prenne 18 juni 2013

Pdf.gif Vlaamse en Europese bbt-studies: wat een preventieadviseur als informatie eruit kan halen - Diane Huybrechts - Prenne 18 juni 2013

Pdf.gif Business Continuity Management - Tine Bernaerts - Prenne 19 september 2013

Pdf.gif Sensibilisatie en communicatie door middel van een gezelschapsspel - Johan Semeese - Prenne 3 december 2013

Pdf.gif Hoe onderscheiden uitmuntende veiligheidsleiders zich van andere leidinggevenden? - Willy Wastyn - Prenne 18 maart 2014

Pdf.gif Conflicten en rechtspraak omtrent het statuut van de preventieadviseur - Diederik Cassiman - Prenne 10 maart 2015

Pdf.gif De aansprakelijkheid van de preventieadviseur - Geertrui van Reusel - Prenne 17 september 2015

Pdf.gif Fire safety engineering. Wat kan een FSE voor de preventieadviseur betekenen? - Vanbever Bart - Prenne 16 juni 2016

Pdf.gif Fire safety engineering toegepast. Hoe zien de resultaten eruit? - Lieven Schoonbaert - Prenne 16 juni 2016

Pdf.gif Re-integratie: rol van de interne preventieadviseur - Ellen Waldack - Ilse Vrient - Prenne 16 juni 2016

Pdf.gif Preventieadviseur en jurist: complementaire of tegenstrijdige belangen? - Guy Moeyersoms - Prenne 16 juni 2016

Pdf.gif Risico identificatie en -evaluatie: het wettelijk kader - Pieter De Munck - Prenne 16 juni 2016

Pdf.gif Veiligheidsobservatierondgangen - Filip Janssens - Prenne 16 juni 2016

Pdf.gif Indicatoren gebruiken om écht invloed uit te oefenen op het terrein - Anne De Middelaer - Myriam Vander Steen - Prenne 16 juni 2016

Pdf.gif Uit de verstarring met een dynamisch strategisch managementsysteem - Gert van den Burg - Prenne 16 juni 2016

Pdf.gif KB elektromagnetische velden: praktisch bekeken - Maurits De Ridder - Prenne 20 september 2016

Pdf.gif Afvalbeheer in de onderneming: een introductie - Anthony De Proft - Prenne 20 september 2016

Pdf.gif Kwaliteitsborging voor gerecycleerde afvalstoffen - Rudy Meeus - Prenne 20 september 2016

Pdf.gif Samenwerking klinisch psycholoog en preventieadviseur voor herstel en re-integratie bij burn-out - Tine Daeseleire Prenne 20 september 2016

Pdf.gif Terug aan het werk na een burn-out - Caroline Tan - Prenne 20 september 2016

Pdf.gif Risicoanalyse in een groentenverwerkend bedrijf - Donat Callewaert - Prenne 20 september 2016

Pdf.gif Mentale veerkracht: hoe omgaan met stress en burn-out - Elke Geraerts - Prenne 1 december 2016

Pdf.gif Het KB re-integratietrajecten geargumenteerd - belangrijke accenten - Mylle Godewina - Prenne 7 maart 2017

Pdf.gif Integriteit en ethiek van een preventieadviseur - Olivier Thiriar - Prenne 7 maart 2017

Pdf.gif Ergonomische interventie bij re-integratie na rugklachten - Hanne Kenis - Prenne 15 juni 2017

Pdf.gif Langdurig zieken terug aan het werk - André Kruse - Prenne 15 juni 2017

Pdf.gif Het KB van 28/10/16 tot wijziging van het KB van 28/05/03 betreffende het gezondheidstoezicht op de werknemers - Maddy Van Temsche - Prenne 15 juni 2017

Pdf.gif Re-integratie na langdurige ziekte bij VDAB - Bram Bonamie - Prenne 15 juni 2017

Pdf.gif Zeg het niet met formele schriftelijk communicatie - Danny De Baere - Prenne 21 september 2017

Pdf.gif Elektrische verdeelborden en de toepassing van de nieuwe norm EN 61439 - Raf Vermeulen - Prenne 21 september 2017

Pdf.gif Draaiboek integratieprotocollen - Patrick Vandeweerd - Prenne 5 december 2017

Pdf.gif Langdurig zieken terug aan het werk: het KB re-integratie één jaar later - Marie-Noëlle Schmickler - Prenne 5 december 2017

Pdf.gif Terug aan het werk bij kanker - Astrid Mouton - Prenne 5 december 2017

Pdf.gif Verplichte energieaudit voor grotere organisaties - Liesbeth Reekmans - Prenne 5 december 2017

Pdf.gif Loont het nog de welzijnswet naast zich neer te leggen? - Sara Torrekens - Prenne 5 december 2017

Pdf.gif Oplossingsgericht werken als preventieadviseur: geef goesting in verandering - Hanne Vermeiren - Prenne 5 december 2017

Pdf.gif Gedragsverandering: waarom is het zo moeilijk? - Hanne Vermeiren - Prenne 5 december 2017

Pdf.gif De preventiefluisteraar: coachende vaardigheden voor de preventieadviseur - Hanne Vermeiren - Prenne 5 december 2017

Pdf.gif De re-integratiebeoordeling van de Federale Overheidsdiensten - Christine Vets - Prenne 5 december 2017

Pdf.gif Nazorg bij schokkende gebeurtenissen - Dorien Diels - Prenne 5 december 2017

Pdf.gif VDAB-programma: integratie door werk - Patrick Noël Vercruysse - Prenne 5 december 2017

Pdf.gif De PBM-verordening 2016/425 (EU): wat is de impact voor de gebruiker - Guido Van Duren - Prenne 5 december 2017

Pdf.gif Intern noodplan, praktisch bekeken - Paul Peeters - Prenne 1 maart 2018

Pdf.gif Communicatie die plakt - Hanne Vermeiren - Prenne 1 maart 2018

Pdf.gif Motiverend leidinggeven: van moetiveren naar motiveren - Hans Van Gaver - Prenne 1 maart 2018

Pdf.gif Veiligheid, hoe krijg jij het verkocht? - Jos Theunissen - Prenne 1 maart 2018

Pdf.gif Zeg het met beelden - Danny De Baere - Prenne 14 juni 2018

Pdf.gif De preventieadviseur en de bedrijfsjurist, samenwerkend als één team - Hans Goorden - Prenne 14 juni 2018

Pdf.gif Prevention@Work: een ondersteunende webtoepassing voor en door PA’s - Katrien Callewaert en François Colin - Prenne 18 september 2018

Pdf.gif De 7 vaardigheden van de succesvolle preventieadviseur - Hanne Vermeiren - Prenne 18 september 2018

Pdf.gif Hoe communiceren bij een calamiteit? - Yves Stevens - Prenne 6 december 2018

Pdf.gif Omgevingshandhaving: voel je als bedrijf reeds het verschil? - Isabelle Larmuseau - Prenne 6 december 2018

Pdf.gif Gamification - Mike Ptacek - Prenne 6 december 2018

Pdf.gif Werkgeluk in de praktijk: why, when & how? - Griet Deca - Prenne 6 december 2018

Pdf.gif De rol als leidinggevende voor optimaal functioneren en een vitale organisatie - Tim Vermeire - Prenne 6 december 2018

Externe links

Aanvullende vorming voor preventieadviseurs - FOD WASO

De preventieadviseur - FOD WASO

Forum van de preventieadviseur - Prebes.be

Opleidingen - Beswic.be

Opleiding en vorming rond normen en normalisatie in Europa - Beswic.be

PreBes, Koninklijke Vlaamse Vereniging voor Preventie en bescherming - Prebes.be

Persoonlijke instellingen