Preventie

Uit Wikiprebia
Ga naar: navigatie, zoeken

Preventie het geheel van maatregelen die worden genomen in de organisatie en op alle niveaus teneinde problemen te voorkomen en te beperken door van tevoren in te grijpen.

Preventie is het geheel van doelbewuste initiatieven die anticiperen op risicofactoren (= handelen voordat het probleem ontstaat) en ageren wanneer eerste signalen zich ontwikkelen en de problematiek aan het ontstaan is.

Preventie kan medisch of psycho-sociaal (als methodiek naast individuele hulpverlening, samenlevingsopbouw en groepswerk) toegepast worden. Meestal wordt preventie gebruikt in medische zin en heeft het tot doel om ziekten te voorkomen, maar er zijn ook andere voorbeelden:

  1. Veilig bouwen en goed onderhoud van woningen en panden of veilig versieren van kroegen behoort tot de brandpreventie. Voor een nadere beschouwing van preventie in het kader van brandveiligheid wordt verwezen naar de pagina "brandweer".
  2. Een geoefende tiltechniek werkt preventief tegen allerlei rugkwalen.
  3. Een defensieve rijstijl voorkomt veel accidenten ten gevolge van verkeersfouten van anderen. Defensief verkeersgedrag wil zeggen dat men de intentie van andere weggebruikers inschat voordat men de eigen geplande handeling doorvoert.

Preventiemaatregelen

Ter bevordering van het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk treft de werkgever de volgende maatregelen:

In een efficiënt en doeltreffend preventiebeleid moet men acties ondernemen die zo hoog mogelijk op de lijst inspelen (preventiehiërarchie).

Mogelijke fouten

Regelmatig voorkomende fouten wat betreft preventiemaatregelen zijn: maatregelen nemen voor een aanvaardbaar risico, geen, te veel of foute maatregelen nemen, de juiste maatregelen kiezen maar ze niet op de goede manier invoeren, foute maatregelen kiezen en ze slecht invoeren.

Zie ook

Europese campagne "Samen sterk voor preventie"

Persoonlijke instellingen