Overmatige koude

Uit Wikiprebia
Ga naar: navigatie, zoeken

Inhoud

KB van 4 juni 2012

Op 21 juni 2012 verscheen het KB van 4 juni 2012 betreffende de thermische omgevingsfactoren. Het is van toepassing vanaf 1 juli 2012. Dit KB vervangt enkele bepalingen over het arbeidsklimaat in het Algemeen reglement voor de arbeidsbescherming (ARAB). De nieuwe wetgeving legt meer de nadruk op de risicoanalyse van de verschillende factoren die een rol spelen in de thermische omgeving. De preventiemaatregelen moeten inspelen op deze factoren en de combinatie ervan. Hierbij moet aandacht gaan naar het comfort van de werknemers. Er zijn ook nieuwe actiewaarden, zowel voor koude als voor warmte. Als die actiewaarden kunnen worden overschreden, dan moet de werkgever een programma van technische en organisatorische maatregelen opstellen. Voor specifieke situaties zijn specifieke maatregelen bepaald, zoals voor werken in koelruimten, aan ovens of interventies in overmatige warmte.

Het KB voorziet ook het gezondheidstoezicht en de maatregelen voor werknemers die behoren tot bijzonder gevoelige risicogroepen. Voor meer info zie de toelichting bij het KB in de rubriek externe links. Het volledige KB , gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 21 juni 2012, vindt u in de rubriek relevante downloads.

Bron: FOD WASO

Maatregelen om werknemers tegen de koude te beschermen

De arbeidsgeneesheer bepaalt dan welke maatregelen men moet nemen om de werknemers tegen de koude te beschermen. Hij geeft ook voorafgaand advies over de keuze en het gebruik van collectieve en persoonlijke beschermingsmiddelen en over de rusttijden en het gebruik van ontspanningsruimtes.

Effecten van koude

Arbeidsongevallen die verband houden met de koude zijn erg divers van aard. Sommige zijn het directe gevolg van een blootstelling aan de koude, andere worden indirect veroorzaakt door het werken in een koude omgeving (uitglijden, risico’s door een verminderde behendigheid, enz.).In het eerste geval zijn de stoornissen te wijten aan de koude van lokale of algemene aard. Dit gaat van een eenvoudige verstijving tot onderkoeling, via bevriezing, koubulten,... Onderkoeling ontstaat bijvoorbeeld wanneer men niet meer in staat is om de eigen lichaamstemperatuur te regelen, met gevolgen die dramatisch kunnen zijn: bewustzijnsverlies, coma, overlijden.

Blootstelling aan koude (Actiewaarden)

De actiewaarden voor de blootstelling aan koude worden vastgesteld op basis van de luchttemperatuur in functie van de fysieke werkbelasting:

 • 18 °C voor zeer licht werk
 • 16 °C voor licht werk
 • 14 °C voor halfzwaar werk
 • 12 °C voor zwaar werk
 • 10 °C voor zeer zwaar werk

Deze werkbelasting wordt geëvalueerd door het berekenen in watt van de per seconde te produceren energie, nodig om een werk uit te voeren. Voor een continu werk van 8 uren kan de fysieke belasting gekwalificeerd worden als:

 • <117 watt (zeer licht werk)
 • 117 tot 234 watt (licht werk)
 • 235 tot 360 watt (halfzwaar werk)
 • 361 tot 468 watt (zwaar werk)
 • > 468 watt (zeer zwaar werk)

Maatregelen

Overmatige koude van technologische oorsprong: als de temperatuur in een gekoeld lokaal lager is dan de minimale temperatuur, neemt de werkgever één of meerdere van de volgende maatregelen:

 • passende werkkledij en persoonlijke beschermingsmiddelen voorzien
 • kosteloos warme dranken ter beschikking van de werknemers stellen
 • technische middelen voorzien om de beschermingskledij te drogen

Overmatige koude van klimatologische oorsprong: tussen 1 november en 31 maart van het daaropvolgende jaar worden open werklokalen en arbeidsplaatsen in openlucht voorzien van een voldoende aantal verwarmingsinrichtingen. Er worden ook nog maatregelen voorzien voor werknemers die werken in winkels voor detailverkoop.

Relevante downloads

Pdf.gif KB van 4 juni 2012 betreffende omgevingsfactoren - Belgisch Staatsblad van 21 juni 2012

Pdf.gif PRESENTATIE Arbeidshygiënische tools op het internet - dr. ir. Tom Geens

Pdf.gif Folder : Werken in koude omgeving : koel- en vriesruimten - Provikmo

Pdf.gif Warmte en koudebelasting bij werken in open lucht - Mathieu Versee - Prenne 16 juni 2011

Pdf.gif Thermische omgevingsfactoren - Maurits De Ridder, Prenne 14 juni 2012

Pdf.gif Risicoanalyse van thermische omgevingsfactoren - Tom Geens, Prenne 14 juni 2012

Pdf.gif Thermische omgevingsfactoren en werknemers tewerkgesteld in open lucht: hoe pak je het aan? - Chris Linders - Prenne 7 maart 2013

Pdf.gif Warm aanbevolen. Tips bij werken in klimatologische en kunstmatige koude - Wim Van Hooste - Prenne 21 september 2017

Externe links

Zie ook

Overmatige warmte

Persoonlijke instellingen