Onderwijs

Uit Wikiprebia
Ga naar: navigatie, zoeken

Het onderwijs is een sector waarin het overbrengen van kennis, vaardigheden en attitudes met vooraf vastgelegde doelen centraal staat. Daarbij houdt men rekening met een beginsituatie, volgt men een onderwijsstrategie en worden de resultaten geëvalueerd, onder meer door toetsing, zelfevaluatie en peerevaluatie (collegiale toetsing). Onderwijs wordt binnen een door de overheid bepaalde structuur gegeven door personen die daarvoor speciaal zijn opgeleid, zoals onderwijzers, leraren en docenten.

Inhoud

Preventie in het onderwijs

De taken op gebied van veiligheid in en rond de school zijn talrijk en uitgebreid: naast ongevalspreventie ziin er nog alvalbeheersing in technische afdelingen, security,brandvoorkoming, evacuatie,.. Niet alleen in technische scholen zijn er veiligheidsproblemen; ook in het algemeen onderwijs, zelfs in een kleine school kunnen er zich grote problemen van veiligheid stellen.

Inspectie

De onderwijsinspectie hanteert bij doorlichting van scholen een vernieuwde controlelijst bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne ter vervanging van de vroegere dynamische inspectie-index. Eén van de taken van de onderwijsinspectie is de controle van de erkenningsvoorwaarden bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne (BVH) in de instellingen.

* document 2013

Info controlelijst BVH onderwijsinspectie

Alle info m.b.t. de  opdracht van de onderwijsinspectie in dit verband, wat onderzocht wordt en wat niet, vindt u terug via volgende link naar de onderwijsinspectie: Onderwijs Vlaanderen

Toelichting van document door de onderwijsinspectie ontwikkeld: Instrument voor de controle van de erkenningsvoorwaarde bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne Toelichting

Aankoop en indienststelling

Leerlingenstages

Tijdsbesteding preventieadviseur

Indien er discussie bestaat of de preventieadviseur voldoende tijd heeft om zijn taken naar behoren te vervullen, kan de Prebesrichtlijn toegepast worden. Deze nieuwe Prebes-richtlijn treedt in voege op 1 september 2010. Uiterlijk op 30 juni 2015 zal de Pre- Bes-projectgroep onderwijs deze richtlijn evalueren. Meer uitleg vindt in dit document, opgesteld door de projectgroep Onderwijs: Pdf.gif Prebes-richtlijn

Onderstaande grafiek kan als een functionele richtlijn gehanteerd worden.

PAtijdsbesteding ond.png

[A] De studierichtingen van de studiegebieden nijverheid en voeding van het secundair beroepsonderwijs, technisch onderwijs en buitengewoon onderwijs (BSO/TSO/BuSO)

[B] De studierichtingen van het kunstsecundair onderwijs (KSO) en van de andere studiegebieden van het secundair beroepsonderwijs, tecnisch onderwijs en buitengewoon onderwijs (BSO/TSO/BuSO)

[C] Het algemeen secundair onderwijs (ASO) en het buitengewoon basisonderwijs (ASO/BuBaO)

[D] Het gewoon basisonderwijs (BaO)

Checklists

Basisonderwijs

Vanuit het onderwijsveld komt terecht de vraag naar meer en betere ondersteuning van alle onderwijsniveaus. Voor de preventieadviseurs uit het basisonderwijs voorzien we hier dan ook graag een nieuwe rubriek. Je kan er terecht voor het downloaden van documenten, checklists, risicoanalyses,… waarmee je als preventieadviseur, directeur of geëngageerd team van leerkrachten onmiddellijk aan de slag kan. Heeft u zelf waardevolle documenten en wenst u deze te delen? Graag! Stuur een mailtje naar het Prebes Coördinatiecentrum t.a.v. de projectgroep onderwijs. Uw documenten worden nagekeken en hier op deze webstek gedeeld ten behoeve van honderden collega’s die uw bijdrage absoluut naar waarde zullen weten te schatten.

Pdf.gif Enquête Veiligheidspreventie GO! - Rodolf Broers - Prenne 3 december 2013

Pdf.gif Controlelijst lokalen GO! - Rodolf Broers - Prenne 3 december 2013

Pdf.gif Controlelijst leslokaal GO! - Rodolf Broers - Prenne 3 december 2013

Veilig woon-schoolverkeer

Zie ook de pagina over verkeersveiligheid. Daar vindt u een aantal interessante documenten over veilig woon-schoolverkeer.

Voedselveiligheid

Alle operatoren (bv. scholen) die in België actief zijn in de voedselketen dienen gekend te zijn bij het FAVV (Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen), en dus geregistreerd. Het FAVV is bevoegd voor de controle en inspectie van de voedselveiligheid.

De huidige bepalingen die de controle regelen, zijn vervat in het K.B. van 22 februari 2001 (BS 28.11.2001).

Dit wil zeggen dat wanneer drank en/of broodjes verkocht worden, een vergunning nodig is. Wanneer enkel een refter ter beschikking wordt gesteld, is er niets nodig.

Voor de uitoefening van bepaalde activiteiten is tevens een toelating of een erkenning vereist. Via de organogrammen Word.jpg bereiden van maaltijden en Word.jpg verkoop van voeding kan u nagaan of u een toelating of een registratie nodig hebt.

Verkoop van drank, die behoort tot de voedingsproducten die 3 maanden houdbaar zijn op kamertemperatuur, hoort een registratie bij FAVV. Een formulier hiervoor kan u hier bekomen. Het FAVV heeft hierover een richtlijn geschreven (zie Word.jpg toelichting FAVV).

Indien de cola-automaat eigendom is van Coca-Cola en de automaat ook door de firma wordt aangevuld, moet de registratie door de firma gebeuren.

Een fulltime equivalente werknemer die betrokken is bij de bereiding/verkoop van voedingsmiddelen, doet dit 8 u per dag, 200 dagen per jaar.

Occasioneel voedsel bereiden valt niet onder de wetgeving. Occasioneel wil zeggen 5 keer per jaar. Didactische leskeukens vallen ook buiten de wetgeving, alsook het project “Tutti-frutti”. In de klas met de eigen leerlingen voor de medeleerlingen van de klas een maaltijd bereiden, valt buiten deze wetgeving. Uiteraard dienen steeds de primaire hygiëneregels gevolgd te worden.

Relevante downloads

Pdf.gif Factsheet 103: strategieën voor het opleiden van docenten in het geven van lessen over risico's en gevaren - Europees agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk

Pdf.gif Gezondheidsbeleid op school‎ - Olaf Moens en Els Wouters (Vermeld in Veiligheidsnieuws 160)

Pdf.gif Inrichten van "veilige" speelterreinen in scholen - Rodolf Broers (Vermeld in Veiligheidsnieuws 147)

Pdf.gif Onderzoek van (bijna-)ongevallen op school - Godfried Corstjens (Vermeld in Veiligheidsnieuws 172)

Pdf.gif Prebesrichtlijn, 10 jaar later - Marcel Loos (Vermeld in Veiligheidsnieuws 165)

Pdf.gif Minimumeisen bij bestelling van autocarverplaatsingen opgesteld door Yves Mannaerts, directeur FBAA, 13 oktober 2014

Pdf.gif PRESENTATIE Aangifte en onderzoek van ernstige arbeidsongevallen in scholen - Gino Van Autrève, Prenne 16 juni 2009

Pdf.gif PRESENTATIE Aankoop- en indienststellingsprocedure in het onderwijs - Dany Vanharen, Prenne 29 november 2007

Pdf.gif PRESENTATIE Aanmaken, integreren en motivatie tot gebruik van veiligheidsinstructiekaarten in de school - Sylvain Meyers, 29 november 2007

Pdf.gif PRESENTATIE Agressie in het onderwijs - Johan Nulens, Prenne 11 maart 2008

Pdf.gif PRESENTATIE Analyse van ongevallen op school d.m.v. een feitenboom - Godfried Corstjens, Prenne 2 december 2010

Pdf.gif PRESENTATIE Attesten BA4 en BA5 in een onderwijsinstelling - Wilfried Mariën, Prenne 1 december 2009

Pdf.gif PRESENTATIE Binnenklimaat in scholen - Sara Reekmans, Prenne 24 september 2009

Pdf.gif PRESENTATIE Brandveiligheid in schoolgebouwen - Dirk Lootens, 29 november 2007

Pdf.gif PRESENTATIE Burgerlijke aansprakelijkheid in scholen - Alois Van Oevelen

Pdf.gif PRESENTATIE Camerabewaking in scholen - Jaak Palmans, Prenne 5 maart 2009

Pdf.gif PRESENTATIE De preventieadviseur t.o.v. de klusjesman in het onderwijs - Danny Plaetinck, Prenne 17 juni 2010

Pdf.gif PRESENTATIE De SOBANE-strategie in het onderwijs: een participatieve risicoanalyse - Julien Teugels, Prenne 11 maart 2008

Pdf.gif PRESENTATIE De toepassing van de arbeidsongevallenwet op stagiairs in het onderwijs - Marc Vandenput, Prenne 29 november 2007

Pdf.gif PRESENTATIE Gezondheidsbeleid op school - Olaf Moens en Els Wouters, Prenne 11 maart 2008

Pdf.gif PRESENTATIE Het globaal stagedossier - Marcel Loos, Prenne 29 november 2007

Pdf.gif PRESENTATIE Machinerichtlijn toegepast op scholen - Dany Vanharen, Prenne 17 juni 2010

Pdf.gif PRESENTATIE Medisch attest voor leerlingen voeding - Ruben Plees, Prenne 16 juni 2009

Pdf.gif PRESENTATIE Milieuvergunning voor onderwijsinstellingen - Omer Jamar, Prenne 24 september 2009

Pdf.gif PRESENTATIE Nationale campagne beroeps en technisch secundair onderwijs - FOD WASO, 23 maart 2012

Pdf.gif PRESENTATIE Periodieke keuringen: nieuwe wetgeving i.v.m. oude elektrische installaties - Dany Vanharen, Prenne 16 juni 2009

Pdf.gif PRESENTATIE Productaansprakelijkheid bij het vervaardigen van arbeidsmiddelen in scholen - Philippe Durand, Prenne 5 maart 2009

Pdf.gif PRESENTATIE Risicoanalyses voor de praktijkklas elektriciteit - René Van Opstal, Prenne 1 december 2009

Pdf.gif PRESENTATIE Risicoanalyse bij externe schoolmanifestaties - Dany Vanharen, Prenne 15 maart 2007

Pdf.gif PRESENTATIE Risicoanalyse binnen de school: de aanzet tot een GPP en een JAP - Julien Teugels, Prenne 7 juni 2007

Pdf.gif PRESENTATIE Risicoanalyse binnen de school: plastische opvoeding - Rodolf Broers, Prenne 7 juni 2007

Pdf.gif PRESENTATIE Risicoanalyse van werkposten in de school: leerkrachten en stagiairs - Dany Vanharen, Prenne 7 juni 2007

Pdf.gif PRESENTATIE Veiligheid op elektrische installaties in een onderwijsomgeving - Wilfried Mariën, Prenne 15 maart 2007

Pdf.gif PRESENTATIE Veiligheid op elektrische installaties in een onderwijsomgeving: concrete voorbeelden - Wilfried Mariën, Prenne 15 maart 2007

Pdf.gif PRESENTATIE Veiligheid op elektrische installaties in een onderwijsomgeving: situering van de artikelen 47 en 266 van het AREI - Wilfried Mariën, Prenne 15 maart 2007

Pdf.gif PRESENTATIE Veiligheidsbeglazing in een school - Jan Goos, Prenne 21 september 2010

Pdf.gif PRESENTATIE Wat hebben scholen te maken met het FAVV? - Vicky Lefevre, Prenne 5 maart 2009

Pdf.gif PRESENTATIE Toelichting over het gebruik van de controlelijst welzijnsbeleid voor preventieadviseurs - Victor Pierlet, Prenne juni 2010

Pdf.gif Preventie in het onderwijs - Marcel Loos (Vermeld in Veiligheidsnieuws 167)

Pdf.gif Preventiediensten in het onderwijs - Julien Teugels (Vermeld in Veiligheidsnieuws 122)

Pdf.gif Van school tot werk - Marc Barbé (Vermeld in Veiligheidsnieuws 158)

Pdf.gif Veiligheid bij schooluitstappen - Sabine Van Malderen, eindwerk VDVHB-prijs basisniveau (Vermeld in Veiligheidsnieuws 145)

Pdf.gif Veiligheid en welzijn op school - Jef Vervecken (Vermeld in Veiligheidsnieuws 138)

Pdf.gif Verwerven van diensten en arbeidsmiddelen voor onderwijsinstellingen - Godfried Corstjens , eindwerk VDVHB-prijs (Vermeld in Veiligheidsnieuws 143)

Pdf.gif Relevante keuringen van toepassing in scholen - Luc Van Calster, Prenne maart 2010

Pdf.gif PRESENTATIE Nieuwe etiketten en productinformatie volgens CLP en REACH - An Van Ginderachter, Prenne 15 maart 2011

Pdf.gif PRESENTATIE Sportpreventie: een ketting waarvan elke schakel belangrijk is - Hugo Thonon, Prenne 15 maart 2011

Pdf.gif PRESENTATIE Vallen uit de hoogte - Rodolf Broers, Prenne 15 maart 2011

Pdf.gif Asbest een gezondheidsrisico - asbestinventaris en beheersprogramma - Roger Grosjean - Prenne 16 juni 2011

Pdf.gif Crisis - communicatie - Herman Frooninckx - Prenne 16 juni 2011

Pdf.gif Crisis - communicatie - Actiekaarten - Julien Teugels - Prenne 16 juni 2011

Pdf.gif Jobstudenten zijn de werknemers van morgen - Marijke Bruyninckx - Prenne 16 juni 2011

Pdf.gif Sociale en economische ATEX richlijnen - regelgeving - Werner Keppens - Prenne 20 september 2011

Pdf.gif ATEX explosieveiligheid in scholen - Gino Van Autreve - Prenne 20 september 2011

Pdf.gif Veilig organiseren van extra muros activiteiten - Dany Vanharen - Prenne 20 september 2011

Pdf.gif Implementatie regelgeving voedselveiligheid in school- en leskeukens - Francis Bruelemans - Prenne 1 december 2011

Pdf.gif De relatie tussen de veiligheidscoôrdinator en de preventieadviseur. Wie doet wat? - Richard Verhees - Prenne 1 december 2011

Pdf.gif Draaiboek voor het in orde brengen van oude elektrische installaties - Wilfried Mariën - Prenne 1 december 2011

Pdf.gif Taakanalyse toepassing uit het onderwijs. Met welke gevaren worden onze medewerkers tijdens het uitvoeren van hun functie geconfronteerd? - Dany Vanharen - Prenne 13 maart 2012

Pdf.gif Het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk geeft samen met haar partners educatieve tekenfilmpjes uit. De centrale figuur is Napo - Ignace Stragier - Prenne 13 maart 2012

Pdf.gif ATEX explosieveiligheid in scholen: belangrijke wettelijke verplichtingen! Hoe aanpakken? - Gino Van Autrève - Prenne 13 maart 2012

Pdf.gif Werken met derden in het onderwijs - Wim Vantommen - Prenne 14 juni 2012

Pdf.gif Het K.B. eerste hulp in de praktijk - Rudi Daniels - Prenne 14 juni 2012

Pdf.gif Een systeembenadering voor IKZ: software om welzijnszorg te installeren - Jan De Tollenaere - Prenne 14 juni 2012

Pdf.gif Ernstige ongevallen op school, stageplaats en extra muro’s - Julien Teugels - Prenne 18 september 2012

Pdf.gif Productaansprakelijkheid bij het vervaardigen van arbeidsmiddelen in scholen - Philippe Durand - Prenne 29 november 2012

Pdf.gif Risicoanalyse sporttoestellen en sportzalen op school - Hugo Thonnon - Prenne 29 november 2012

Pdf.gif Brandveiligheid van schoolgebouwen - Krista Dekoning - Rodolf Broers - Prenne 7 maart 2013

Pdf.gif Gezondheidsbeleid op het werk - Eva Praet - Eva Vandenheede - Prenne 7 maart 2013

Pdf.gif Gezondheid op het werk in de praktijk: Case Volvo - Annemie Raemdonck - Prenne 7 maart 2013

Pdf.gif Werkplekleren - Ruben Plees - Prenne 18 juni 2013

Pdf.gif Het brandweerverslag - Geert Blancke - Prenne 18 juni 2013

Pdf.gif Plaatsen van bewakingscameras op scholen - Jaak Palmans - Prenne 18 juni 2013

Pdf.gif Veilig beheer van sportinfrastructuur en sporttoestellen in sporthallen - Jean-Pierre Stouten - Prenne 18 juni 2013

Pdf.gif KB 4/12/2012 betreffende de minimale voorschriften inzake veiligheid van elektrische installaties toegepast in scholen - Wilfried Mariën - Prenne 19 september 2013

Pdf.gif Evaluatie campagne onderwijs: mechanica - haartooi - Pieter De Munck - Prenne 19 september 2013

Pdf.gif Werken op hoogte - stellingbouw in scholen voor leerlingen en personeel - Piet Dekocker - Isabelle Herteleer - Prenne 19 september 2013

Pdf.gif Hoe loop ik in mijn basisschool rond en herken ik de risico's? - Rodolf Broers - Prenne 3 december 2013

Pdf.gif Uw aansprakelijkheid in het gedrang na een ernstig arbeidsongeval? - Sara Torrekens - Prenne 18 maart 2014

Pdf.gif KB Arbeidsplaatsen (KB 10/10/2012) - Christl Bolle - Prenne 18 maart 2014

Pdf.gif Nieuwe regelgeving rond pesticidengebruik, toegepast in het onderwijs - Adelheid Vanhille - Prenne 18 maart 2014

Pdf.gif Intra-extra muros activiteiten in het onderwijs - Hugo Thonnon - Prenne 19 juni 2014

Pdf.gif Hoe loop ik in mijn basisschool rond en herken ik de risico's? - Rodolf Broers - Prenne 19 juni 2014

Pdf.gif Het VLAREMA van kracht in onze scholen? - Katrijn Siebers - Prenne 19 juni 2014

Pdf.gif Veilige woon-schoolroutes in kaart - Dirk Gabriels - Prenne 23 september 2014

Pdf.gif Praktijkvoorbeeld Risicoanalyse Elektriciteit TSO/BSO schoolomgeving - Pascal De Roissart - Prenne 23 september 2014

Pdf.gif Controlelijst bewoonbaarheid-veiligheid-hygiëne (BVH) van toepassing bij doorlichting scholen - Jurgen Hus - Prenne 23 september 2014

Pdf.gif Opmaak van een verkeersveiligheidsplan voor je school - Gino Van Autrève - Prenne 23 september 2014

Xls.gif Opmaak van een verkeersveiligheidsplan voor je school - Gino Van Autrève - Prenne 23 september 2014

Pdf.gif Wat is de rol van de lokale preventieadviseur bij nieuwbouw- en renovatiewerken op school - Julien Teugels - Prenne 4 december 2014

Pdf.gif Werken met derden op school versus tijdelijke of mobiele bouwplaatsen in uw school - Gino Van Autreve - Prenne 4 december 2014

Pdf.gif Werken met derden op school versus tijdelijke of mobiele bouwplaatsen in uw school- bijlage2 - Gino Van Autreve - Prenne 4 december 2014

Word.jpg Werken met derden op school versus tijdelijke of mobiele bouwplaatsen in uw school- bijlage4 - Gino Van Autreve - Prenne 4 december 2014

Word.jpg Werken met derden op school versus tijdelijke of mobiele bouwplaatsen in uw school- bijlage6 - Gino Van Autreve - Prenne 4 december 2014

Word.jpg Werken met derden op school versus tijdelijke of mobiele bouwplaatsen in uw school- bijlage7 - Gino Van Autreve - Prenne 4 december 2014

Pdf.gif Werken met derden op school versus tijdelijke of mobiele bouwplaatsen in uw school- bijlage8 - Gino Van Autreve - Prenne 4 december 2014

Pdf.gif Psychosociaal welzijn bij leerkrachten - Annelies Haelterman - Prenne 4 december 2014

Pdf.gif Stemproblemen bij leerkrachten in het onderwijs. Oorzaken, gevolgen en preventie - Bernadette Timmermans - Prenne 10 maart 2015

Pdf.gif Aankoopprocedure voor onderwijsinstellingen - Jaak Palmans - Prenne 10 maart 2015

Pdf.gif Waar moet rekening mee gehouden worden bij het produceren en verkopen van levensmiddelen in scholen? - Koen De Roover - Prenne 16 juni 2015

Pdf.gif Asbest in scholen: En wat na de inventarisatie? - Stef Hoskens - Prenne 16 juni 2015

Pdf.gif Noodplannen oefenen: hoe doen we dat? - Luc Claessens - Prenne 16 september 2015

Pdf.gif De regeling moederschapsbescherming in het onderwijs - Jacques Saelen - Prenne 16 september 2015

Pdf.gif Praktische benadering van een analyse inzake brandpreventie in scholen - Krista Dekoning - Prenne 3 december 2015

Pdf.gif Veiligheid op openbare speelterreinen - Jean-Pierre Stouten - Prenne 16 juni 2016

Pdf.gif Bereikbaarheid van schoolgebouwen voor de brandweer - Geert Blancke - Prenne 20 september 2016

Pdf.gif Brandwerende deuren: praktische toepassing en gebruik in schoolgebouwen - Heidi Van Horebeek - Prenne 20 september 2016

Pdf.gif Play Pauze Stop op school - Gert Vandaele - Nathalie Verdonckt - Prenne 1 december 2016

Pdf.gif Lawaai in het onderwijs, een onderschat risico? - Stefaan Dhondt - Prenne 1 december 2016

Pdf.gif Stemergonomie - Bernadet Timmermans - Prenne 1 december 2016

Pdf.gif Multifunctionaliteit van schoolgebouwen: rechten, plichten en aansprakelijkheid - Leticia Sere - Prenne 7 maart 2017

Pdf.gif Plaats van de preventieadviseur binnen een DBFM (design-build-finance-maintain) dossier voor schoolgebouwen - Filip Canfyn - Prenne 7 maart 2017

Pdf.gif Beleef de dode hoek in virtual reality - Ivo Van Aken - Prenne 7 maart 2017

Pdf.gif Smartphones: een kans om te werken aan de veiligheidscultuur in je organisatie. - Rik Op De Beeck - Prenne 7 maart 2017

Pdf.gif Aan de slag rond gezondheid op jouw school - Tineke Vansteenkiste - Prenne 15 juni 2017

Pdf.gif Betrokkenheid van de PA bij projecten voor het vergroenen van de speelplaats - Kristel Vanorbeek - Prenne 15 juni 2017

Pdf.gif Preventief nazicht en onderhoud van turn- en sportzalen - Evelyn Van De Meersch - Prenne 15 juni 2017

Pdf.gif Praktische ergonomie voor het onderwijs - Christophe Vermaete - Prenne 21 september 2017

Pdf.gif Licht en comfort in schoolgebouwen - Kristien Bettens - Prenne 21 september 2017

Pdf.gif Bureelergonomie - Krista Dekoning - Jos Van Laeken - Prenne 21 september 2017

Pdf.gif Multifunctionaliteit van schoolgebouwen: rechten, plichten en aansprakelijkheid - Maarten Balthau - Prenne 5 december 2017

Pdf.gif Plaats en rol van de preventieadviseur binnen DBFM-bouwprojecten - Filip Canfyn - Prenne 5 december 2017

Pdf.gif Een haalbare risicoanalyse op een elektrische installatie - Dany Vanharen - Prenne 1 maart 2018

Xls.gif WERKDOCUMENT Risicoanalyse Elektriciteit: lokalen - Dany Vanharen - Prenne 1 maart 2018

Xls.gif WERKDOCUMENT Risicoanalyse Elektriciteit: kasten - Dany Vanharen - Prenne 1 maart 2018

Xls.gif WERKDOCUMENT Risicoanalyse Elektriciteit: installatie - Dany Vanharen - Prenne 1 maart 2018

Pdf.gif Het KB van 7 juli 1994 en zijn bijlagen: de basisnormen brand - Paul Peeters - Prenne 14 juni 2018

Pdf.gif Wettelijk kader van taken en opdrachten van de preventieadviseur - Heidi Van Horebeek - Prenne 18 september 2018

Pdf.gif Rekentool: leidraad tijdsbesteding IDPB in het onderwijs - Franky Wauters - Prenne 18 september 2018

Pdf.gif Investeren in brandveiligere scholen: standpunt van een preventieadviseur - Peter Van den Broucke - Prenne 6 december 2018

Pdf.gif Brandveiligheid in scholen: kan het anders ... of toch niet? - Jan Leenknecht - Prenne 6 december 2018

Externe links

Persoonlijke instellingen