Natuurlijk voorkomende radioactieve materialen (NORM)

Uit Wikiprebia
Ga naar: navigatie, zoeken

Sommige industrietakken gebruiken grondstoffen die relatief rijk zijn aan natuurlijke radioactieve stoffen zoals uranium en thorium. Specifieke industriële processen kunnen leiden tot een accumulatie van deze radioactieve stoffen op bepaalde delen van de installaties of in de reststoffen van de productie. Deze natuurlijk voorkomende radioactieve materialen (NORM) kunnen een significant blootstellingrisico aan radioactiviteit veroorzaken voor de werknemers die deze materialen behandelen. Zij kunnen ook een niet verwaarloosbare impact op het milieu hebben.

In de context van deze problematiek bepaalt het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) de risicosectoren. De bedrijven uit deze sectoren zijn verplicht een aangiftedossier aan het FANC over te maken, hetgeen toelaat het blootstellingrisico aan natuurlijke straling in te schatten. Indien dit risico significant is, kan het FANC eisen dat het bedrijf geschikte beschermings- of toezichtsmaatregelen neemt.

Een beperkte lijst van risicosectoren werd al in het Koninklijk Besluit van 20 juli 2001 houdende algemeen reglement op de bescherming van de bevolking, van de werknemers en het leefmilieu tegen het gevaar van de ioniserende straling (ARBIS) gepubliceerd. Op basis van de tijdens de afgelopen jaren verzamelde informatie en gegevens en op basis van de internationale terugkoppeling, heeft het FANC beslist een nieuwe lijst van risicosectoren te publiceren. Deze lijst werd in het Belgisch Staatsblad van 30 maart 2012 gepubliceerd. Het FANC heeft daarom ook het informatiedossier (zie externe links) over de problematiek van de natuurlijk voorkomende radioactieve materialen op haar website geactualiseerd. Dit dossier bevat onder andere technische fiches (zie externe links) die voor elke betrokken sector informatie over de belangrijkste risicoprocessen en materialen geven.

Relevante downloads

Pdf.gif Lijst van risicosectoren NORM-problematiek - MB 30 maart 2012

Pdf.gif NORM: het algemeen kader - Andre Poffijn - Prenne 16 juni 2011

Pdf.gif NORM: De praktische aanpak - Andre Poffijn - Prenne 16 juni 2011

Pdf.gif Nucleaire Veiligheid in de Belgische kerncentrales: een zorgsysteem van het begin tot nu - Dirk Poppe- Prenne 4 december 2014

Pdf.gif Weesbronnen, meetpoorten en andere aspecten: praktische weetjes regelgeving FANC - Katleen De Wilde - Prenne 17 september 2015

Pdf.gif De toekomstige rol van de preventieadviseurs bij toepassing van radioactiviteit - Jolien Berlamont - Prenne 15 juni 2017

Externe links

NORM-problematiek: informatiedossier en technische fiches - FANC

Persoonlijke instellingen