Nationale Arbeidsraad

Uit Wikiprebia
Ga naar: navigatie, zoeken

De Nationale Arbeidsraad is een publiekrechtelijke instelling in België die aan de federale ministers en de Kamer van Volksvertegenwoordigers advies geeft over sociale vraagstukken. De Nationale Arbeidsraad vormt samen met de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven de overkoepelende organisatie van de Belgische sociale partners.

Binnen de Nationale Arbeidsraad kunnen collectieve arbeidsovereenkomsten worden afgesloten. Deze CAO's kunnen bij koninklijk besluit algemeen bindend worden verklaard. In de Nationale Arbeidsraad zetelen de belangrijkste werkgevers- en werknemersorganisaties.

Externe links

Officiële website

Persoonlijke instellingen