Nanomateriaal

Uit Wikiprebia
Ga naar: navigatie, zoeken

De definitie van nanomateriaal van de Europese Commissie luidt als volgt: "Een natuurlijk, incidenteel of geproduceerd materiaal dat uit deeltjes bestaat, in ongebonden toestand of als een aggregaat of agglomeraat en waarvan minstens 50% van de deeltjes in de gekwantificeerde grootteverdeling een of meer externe dimensies bezitten binnen het bereik van 1 nm tot 100 nm."

Nanomateriaal vindt men ondermeer in coatings, antibacteriële kleding en medische apparatuur.

De sociale partners in Nederland (werkgevers en vakbonden) hebben samen het initiatief genomen om voorlopige referentiewaarden voor te stellen voor het werken met synthetische nanodeeltjes, gebaseerd op het voorzorgsbeginsel.

Alle bedrijven zijn verplicht maatregelen te nemen om blootstelling aan nanodeeltjes op de werkplek te voorkomen. Voorlopige nanoreferentiewaarden zijn een bruikbaar hulpmiddel voor werkgevers om te voldoen aan de wettelijke verplichting inzicht te geven in de aard, mate en duur van de blootstelling. Het is een instrument voor risicomanagement bij het werken met nanomaterialen (zie Advies nr. 2012/01 in de rubriek externe links).

Relevante downloads

Pdf.gif Eindwerk preventieadviseur niveau 1: veilig werken met nanodeeltjes - Brigitte Borremans

Pdf.gif PRESENTATIE Nanotechnologie en textiel - Isabel De Schrijver

Pdf.gif PRESENTATIE Nanotechnologie - Caroline Jonckheere

Pdf.gif PRESENTATIE Nanowetenschap aan UZ Gent - Zeger Hens

Pdf.gif PRESENTATIE Nanotechnologie: de toekomst? - Alain Pardon, Prenne 16 juni 2009

Pdf.gif PRESENTATIE Medische aspecten van nanotechnologie - Luc Hons, Prenne 16 juni 2009

Pdf.gif Risico\'s van nanomaterialen - Linda Wouters - Prenne 29 november 2012

Externe links

Aanbevelingen van de Europese Commissie van 18 oktober 2011

Advies nr. 2012/01 Sociaal-Economische Raad (Nederland): voorlopige nanoreferentiewaarden voor synthetische nanomaterialen - Ser.nl

Advies nr. 2009/01 Sociaal-Economische Raad (Nederland): veilig omgaan met nanodeeltjes - Ser.nl

Caractérisation et contrôle de l’exposition professionnelle aux nanoparticules et particules ultrafines - irsst.qc.ca

De onzichtbare risico's - Beswic.be

Europees rapport over de veiligheid van nanomaterialen - Knaw.nl

Gids "Veilig omgaan met nanomaterialen in onderzoekslaboratoria (Engelstalig) - Center for Disease Control

Measurement of nanoparticles? A lot of trial and error - Docs.google.com

Nanodeeltjes op de werkvloer - FOD WASO

Nanodeeltjes: welke beschermingshandschoenen? - Attentia.be

Nanomaterials (Engelstalig) - Europese Commissie

Nano stoffenmanager 1.0 om de gezondheidsrisico's van blootstelling aan nanodeeltjes kwalitatief te beoordelen.

Pdf.gif Samenvattend dossier op Arbokennisnet.nl

Veilig innoveren met nanomaterialen - Nanocentre.nl

Veilige productie en gebruik van nanomaterialen - Nanosafe.org (Engelstalig)

Vragen en antwoorden over de definitie

Persoonlijke instellingen