Leren uit ongevallen

Uit Wikiprebia
Ga naar: navigatie, zoeken

Door onderzoek en analyse van een arbeidsongeval wordt herhaling ervan vermeden en een verbetering van de arbeidsomstandigheden betracht.

Leren uit fouten en herhaling van diezelfde fouten vermijden is een belangrijk onderdeel van het veiligheidsbeleid. Door deze informatie te delen kan men andere bedrijven helpen om een gelijkaardig incident te voorkomen.

Inhoud

Sjabloon

Hieronder vindt je een sjabloon dat je kan gebruiken om een ongeval met anderen te delen

Word.jpg SJABLOON Ongevalbeschrijving

Steekkaarten

Vanuit de ontvangen omstandige verslagen en de daaraan gekoppelde onderzoeken en inspectiebezoeken, alsook van andere documenten met betrekking tot niet ernstige arbeidsongevallen, stelt de Algemene Directie Toezicht op het Welzijn op het Werk (de inspectie) fiches op om de meest interessante informatie naar voor te brengen: omstandigheden, problematiek, oorzaken, gevolgen en preventiemaatregelen. Er wordt uitdrukkelijk voor gezorgd om de privacy van bedrijven en personen en het geheim van het gerechtelijk onderzoek te vrijwaren.

Voor geselecteerde procesongevallen stelt de Afdeling van het toezicht op de chemische risico's een notaop met als doel de belangrijkste lessen van deze ongevallen te verspreiden en zo bij te dragen in de preventie van gelijkaardige ongevallen:

Ongevallen

Ongevallen gedeeld door Prebes-leden

Word.jpg ongeval met palletheffer

Pdf.gif ongeval met draaibank

Pdf.gif Foto's van ongevallen met stoomketels

Op weg naar nul ongevallen

Pdf.gif PRESENTATIE De weg naar nul ongevallen - Willy Bormans, Prenne 27 september 2007

Pdf.gif PRESENTATIE Forum nul ongevallen - Henri De Meersman, Prenne 27 september 2007

Pdf.gif PRESENTATIE Op weg naar nul ongevallen - Helvoet Pharma

Pdf.gif PRESENTATIE Nul ongevallen - ECHO Houthalen

Ongevallen gedeeld door Externen

Center for Chemical Process Safety (CCPS) publiceert maandelijks een Process Safety beacon rond de meest diverse onderwerpen. Deze zijn ook in het Nederlands beschikbaar. Enkele voorbeelden:

Pdf.gif Process Safety Beacon - Corrosie en erosie

Pdf.gif Process Safety Beacon - Leren uit het verleden

Pdf.gif Process Safety Beacon - Lokatie van gebouwen

Pdf.gif Verslag ongevalsonderzoek besloten ruimte aan boord van een zeeschip

www2.worksafebc.com, op deze website vind je heel wat materiaal (presentaties, filmpjes,..) over ongevallen

Youtubefilmpje: Too much to lose Een ongeval is snel gebeurd. Filmpje over het arbeidsongeval van een ervaren arbeider met aandacht voor veiligheid

Rubriek in Veiligheidsnieuws

Pdf.gif Leren uit ongevallen: bouwonderneming Cordeel - Frank Kuipers (Veiligheidsnieuws 162)

Relevante downloads

Word.jpg Inlichtingsfiche Arbeidsongevallen

Word.jpg* INTERN MELDINGSDOCUMENT Ongeval

Word.jpg* Inventaris en opvolging ongevallen

Pdf.gif Leerzaam ongeval: 36 grote arbeidsongevallen en de eruit te trekken lessen 2003-2004

Pdf.gif Leerzaam ongeval: blootstelling aan tolueendiisocyanaat bij het vervangen van een afsluiter

Pdf.gif Leerzaam ongeval: brand tijdens het onderhoud van een hexaanstripper

Pdf.gif Leerzaam ongeval: explosie en brand door de ongewenste vorming van waterstofazide (HN3)

Pdf.gif Leerzaam ongeval: naftabrand in een stoomkrakingsinstallatie

Pdf.gif Leerzaam ongeval: ongecontroleerde reactie en explosie door het afbreken van een roerder

Pdf.gif Leren uit ongevallen: acute intoxicatie - Jan Van Peteghem (Vermeld in Veiligheidsnieuws 168)

Pdf.gif Leren uit ongevallen: de brand in woon- en zorgcentrum Kanunnik Triest te Melle - Joeri Adriaensens (Vermeld in Veiligheidsnieuws 169)

Pdf.gif Leren uit ongevallen: edelgassen kunnen dodelijk zijn - Eddy Eyckmans (Vermeld in Veiligheidsnieuws 166)

Pdf.gif Leren uit ongevallen: explosie in een filter door statische elektriciteit - Lieven Dieussaert (Vermeld in Veiligheidsnieuws 170)

Pdf.gif Leren uit ongevallen: tafelzaagmachines bij bouwonderneming Cordeel - Frank Kuipers (Vermeld in Veiligheidsnieuws 162)

Pdf.gif Leren uit ongevallen: lessen uit een mijnramp - Marc Buelens (Vermeld in Veiligheidsnieuws 171)

Pdf.gif Leren uit ongevallen: van incidenten tot arbeidsongeval - Lieven Carron (Vermeld in Veiligheidsnieuws 167)

Pdf.gif Leren uit ongevallen: werken aan of in de nabijheid van elektrische installaties - Geert De Prez (Vermeld in Veiligheidsnieuws 176)

Pdf.gif Leren uit ongevallen: werknemer versus graafkraan - Rolf Caers (Vermeld in Veiligheidsnieuws 174)

Pdf.gif PRESENTATIE Arbeidsongevallenonderzoek - Jan Dillen

Pdf.gif PRESENTATIE Leren uit ongevallen: stellingbouw-ongeval - Jan De Swert, Prenne 11 maart 2008

Pdf.gif PRESENTATIE Tips and tricks (Engelstalig)

Pdf.gif Comprehensive List of Causes: a tool for Root Cause

Pdf.gif Technieken voor ongevallen- en incidentenonderzoek

Word.jpg* Thematische toelichting ongeval / incident/ risico en de te volgen stappen

Pdf.gif PRESENTATIE Leren uit ongevallen met elektriciteit Patrick Bosmans, Prenne 15 maart 2011

Pdf.gif Ongevallen in een spoorwegcontext - Jean-Pierre Engelmann - Prenne 7 maart 2013

Pdf.gif Leren uit ongevallen - Frank Verschueren - Prenne 18 maart 2014

Pdf.gif Leren uit de praktijk - Johan Acke - Prenne 19 juni 2014

Pdf.gif Leren uit arbeidsongevallen: 2 ernstige ongevallen met hoogwerkers toegelicht - Jan Vandenbrande - Prenne 4 december 2014

Pdf.gif Leren uit ernstige arbeidsongevallenonderzoeken - Dirk Wellens - Prenne 6 december 2018

Externe links

Lessen uit geselecteerde procesongevallen - FOD WASO

Vorming van waterstofsulfide in septische putten en waterputten: een dodelijk gevaar (cfr. dood van landbouwer in waterput op 29 april 2012) - Beswic.be

Persoonlijke instellingen