LMRA

Uit Wikiprebia
Ga naar: navigatie, zoeken

LMRA staat voor Laatste Minuut Risico Analyse (Last Minute Risk Analysis).

De LMRA (of stopmoment of start werk analyse) is een praktisch beheersinstrument om ervoor te zorgen dat werknemers inzicht hebben in de risico’s en preventiemaatregelen op hun eigen werkplek. D.m.v. een korte screening van alle veiligheidsaspecten op de werkplek – in de "laatste minuut" vóór aanvang of hervatting van het werk – dient men te bepalen of alles gekend en onder controle is en het werk veilig kan aanvangen en wordt het veiligheidsbewustzijn versterkt.

Bij een LMRA moeten werknemers nét voor ze aan de slag gaan, nog een laatste maal doorlopen:

  • welke taken ze moeten uitvoeren
  • hoe ze te werk moeten gaan
  • wat de aanwezige risico’s en gevaren zijn
  • hoe men deze gevaren kan vermijden of minimaliseren.

Op het ogenblik van de werken kunnen de omstandigheden op de werkplaats immers anders zijn dan ten tijde van de taakrisicoanalyse. Denk maar aan gewijzigde weersomstandigheden (zoals regen, vrieskou), maar ook bijvoorbeeld wegwerkzaamheden in de buurt van de werkplek of een geparkeerde wagen die een doorgang blokkeert, etc. De LMRA moet deze gewijzigde omstandigheden aan het licht brengen. De LMRA dient als aanvulling op de taakrisicoanalyse.

De LMRA speelt zich normaal af in het hoofd van de werknemers, maar men kan ook beroep doen op ondersteuningsmiddelen, zoals vragenlijsten of checklists. Vaak gaat het om eenvoudige checklists waarop een heleboel elementen staan die de werknemers moeten aftoetsen. In de petrochemische industrie worden LMRA’s al lang gebruikt. Ze zijn in deze sector ook goed ingeburgerd. Meer en meer bedrijven in andere sectoren beginnen ook LMRA’s te gebruiken. De LMRA vervangt immers de taakrisicoanalyse niet. Ze dient enkel als een extra beveiliging die wordt ingebouwd bovenop de reeds bestaande preventiemaatregelen.

Relevante downloads

Pdf.gif PRESENTATIE LMRA: hoe begin ik eraan? - Robrecht Cardoen, Prenne 17 juni 2010

Pdf.gif Voorbeeld LMRA - Cofely Services GDF Suez

Persoonlijke instellingen