Klimaat

Uit Wikiprebia
Ga naar: navigatie, zoeken

Het klimaat in een werkomgeving wordt bepaald door temperatuur, luchtvochtigheid en luchtverplaatsing (tocht).

Inhoud

Wetgeving

Op 21 juni 2012 verscheen het KB van 4 juni 2012 betreffende de thermische omgevingsfactoren. Het is van toepassing vanaf 1 juli 2012. Dit KB vervangt enkele bepalingen over het arbeidsklimaat in het Algemeen reglement voor de arbeidsbescherming (ARAB).

De nieuwe wetgeving legt meer de nadruk op de risicoanalyse van de verschillende factoren die een rol spelen in de thermische omgeving. De preventiemaatregelen moeten inspelen op deze factoren en de combinatie ervan. Hierbij moet aandacht gaan naar het comfort van de werknemers.

Er zijn ook nieuwe actiewaarden, zowel voor koude als voor warmte. Als die actiewaarden kunnen worden overschreden, dan moet de werkgever een programma van technische en organisatorische maatregelen opstellen.

Voor specifieke situaties zijn specifieke maatregelen bepaald, zoals voor werken in koelruimten, aan ovens of interventies in overmatige warmte.

Het KB voorziet ook het gezondheidstoezicht en de maatregelen voor werknemers die behoren tot bijzonder gevoelige risicogroepen.

Bron: FOD WASO

Meer info over het KB van 4 juni 2012

zie pagina's overmatige warmte en overmatige koude

Relevante downloads

Pdf.gif PRESENTATIE Arbeidshygiënische tools op het internet - dr. ir. Tom Geens

Pdf.gif PRESENTATIE Hou het hoofd koel: thermische omgevingsfactoren - Christel Swinnen - 18 april 2013

Pdf.gif PRESENTATIE KB thermische omgevingsfactoren (TOF) Initiële RIE en beheersplan - Mireille - 4 maart 2014

Pdf.gif Warmte en koudebelasting bij werken in open lucht - Mathieu Versee - Prenne 16 juni 2011

Pdf.gif EINDWERK Evaluation de la contrainte thermique à la chaleur dans une papeterie industrielle - Marie De Bont - 2013

Pdf.gif Thermische omgevingsfactoren - Maurits De Ridder, Prenne 14 juni 2012

Pdf.gif Risicoanalyse van thermische omgevingsfactoren - Tom Geens, Prenne 14 juni 2012

Pdf.gif Risicoanalyse binnenklimaat in de kleine onderneming - Chris Linders - Prenne 1 december 2016

Pdf.gif Binnenklimaat en productiviteit van de gebruikers - To Simons - Prenne 1 december 2016

Pdf.gif Aanpassingen aan het KB Arbeidsplaatsen - CO2 problematiek - Christl Bolle - Prenne 7 maart 2017

Pdf.gif Warm aanbevolen. Tips bij werken in klimatologische en kunstmatige koude - Wim Van Hooste - Prenne 21 september 2017

Externe links

  • Ventilatie - FOD WASO
  • Klimaat - online kennisdatabank Provinciaal veiligheidsinstituut
Persoonlijke instellingen