Jaaractieplan

Uit Wikiprebia
Ga naar: navigatie, zoeken

Vóór 1 november moet de werkgever het voorstel van jaarlijks actieplan (JAP) van het volgend dienstjaar voor advies voorleggen aan het comité voor preventie en bescherming op het werk. Het jaarlijks actieplan maakt, samen met het vijfjaarlijkse globaal preventieplan (GPP), deel uit van het dynamisch risicobeheersingssysteem. De werkgever stelt samen met de hiërarchische lijn en de diensten voor preventie en bescherming, een jaarlijks actieplan op voor het volgende dienstjaar.

Dat JAP is gesteund op het globaal preventieplan. Het JAP zal dan ook bestaan uit de actiepunten op de korte termijn van 1 jaar van het GPP.

Dit plan bevat:

  • De doelstellingen in het kader van het preventiebeleid van het volgende jaar
  • De middelen en methoden om deze doelstellingen te bereiken
  • De opdrachten, verplichtingen en middelen van alle betrokkenen

Aanpassingen kunnen aangebracht worden aan het globaal preventieplan als gevolg van:

  • Gewijzigde omstandigheden
  • Ongevallen en incidenten
  • Het jaarverslag van de interne dienst van het voorbije jaar
  • De adviezen van het comité tijdens het voorbije jaar

Relevante documenten

De documenten in de lijst hieronder met een * gemarkeerd, werden opgemaakt en ter beschikking gesteld door de werkgroep binnen Prebes West-Vlaanderen, waarvoor onze oprechte dank. disclaimer

Pdf.gif* BASISSCHEMA voor de opstelling van het JAP

Word.jpg* BASISSCHEMA voor de opstelling van het JAP

Pdf.gif Het globaal preventieplan en jaaractieplan - Jan De Tollenaere (Vermeld in Veiligheidsnieuws 163)

Pdf.gif Het jaaractieplan - Carmen De Schrijver (Vermeld in Veiligheidsnieuws 160)

Pdf.gif Het jaarlijks actieplan - Frederik Hanssens (Vermeld in Veiligheidsnieuws 169)

Pdf.gif Preventietip NB317 Globaal Preventieplan en Jaaractieplan

Pdf.gif Uitleg Jaaractieplan - Provikmo

Pdf.gif Invulformulier Jaaractieplan - Provikmo

Pdf.gif Het jaarverslag, meer dan een wettelijke verplichting - Jan Wylleman - Prenne 1 december 2011

Pdf.gif Jaaractieplan Groep H. Essers - Guido Vanhove

Externe links

Dynamisch risicobeheersingssysteem - FOD WASO

Globaal preventieplan en jaarlijks actieplan - FOD WASO

Persoonlijke instellingen