Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk

Uit Wikiprebia
Ga naar: navigatie, zoeken

De Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk (IDPB) is een wettelijk verplichte afdeling binnen een Belgische onderneming. Deze dienst zorgt voor de toepassing van de wettelijke en reglementaire bepalingen inzake het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk. Aan het hoofd van de interne dienst staat een preventieadviseur.

Inhoud

Wettelijk kader

Artikel 33 van de de Welzijnswet voorziet dat elke werkgever een Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk dient op te richten binnen zijn bedrijf. Deze dienst moet ten minste één preventieadviseur omvatten.

Artikel 38 van de wet voorziet een afwijking van dit principe: de gemeenschappelijke dienst voor preventie en bescherming op het werk.

Koninklijk Besluit

Pdf.gif KB van 27 maart 1998 betreffende de Interne Dienst voor preventie en bescherming op het werk

Taken van de Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk

De interne dienst heeft een aantal wettelijk vastgelegde taken, die terug te vinden zijn in de CODEX. Indien de dienst niet alle opdrachten kan vervullen dient zij een beroep te doen op een Externe Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk.

De interne dienst heeft taken op het gebied van:

  • risicoanalyse: het opsporen van gevaren, het evalueren van risicoanalyses, het onderzoek van arbeidsongevallen, het opsporen van oorzaken van beroepsziekten en psychosociale belasting.
  • advies: in verband met organisatie arbeidsplaats, werkpost, omgevingsfactoren, gebruik van agentia, arbeidsmiddelen, arbeidsuitrusting, hygiëne, vorming en onthaal van werknemers.
  • administratie: het opstellen van maandverslagen, jaarverslagen, het globaal preventieplan, indienststellingsverslagen, het verzorgen van het secretariaat van het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk
  • specifieke taken: opstellen van interne noodprecedures, het organiseren van EHBO, het coördineren van werken bij derden.

Naast de wettelijke taken en opdrachten kan elke preventieadviseur nog gedelegeerde taken en opdrachten uitvoeren. Een voorbeeld hiervan is bijv. de opleiding geven aan de interne interventiediensten.

Taken IDPB per groep

Bedrijven zijn opgedeeld in 4 groepen (A-B-C-D). Een bedrijf wordt beoordeeld op twee dingen:

  • De grootte van het bedrijf.
  • De risico's in het bedrijf.

Op Securex kan u een overzicht terug vinden over hoe deze indeling te werk gaat.

Pdf.gif Taken IDPB, groep A en B

Pdf.gif Taken IDPB, groep C-

Pdf.gif Taken IDPB, groep C+

Pdf.gif Taken IDPB, groep D

Voor en door Prebes leden

Prebes heeft van deze taken en opdrachten een overzicht opgemaakt en up-to-date gehouden. Het is een document dat elke preventieadviseur aan de binnenkant van zijn bureelkast hangen heeft. Inderdaad, dit is dat wat MOET.

Pdf.gif Opdrachten IDPB.pdf

Tip: druk het document  Opdrachten IDPB.pdf op A3-formaat af

Andere relevante downloads

Pdf.gif De interne dienst PBW bij ISOBAR Kuurne - Henk Seynhaeve (Vermeld in Veiligheidsnieuws 136)

Pdf.gif De samenwerking tussen interne en externe preventiedienst - Prebes Werkgroep Externe Diensten (Vermeld in Veiligheidsnieuws 141)

Word.jpg Identificatiedocument IDPB

Pdf.gif PRESENTATIE De oprichting van een gemeenschappelijke interne dienst PBW - Guy Vanweser, Prenne 23 maart 2010

Pdf.gif Oprichten hervormen van gemeenschappelijke IDPBW bij steden en gemeenten - Luc Van Hamme - Prenne 18 maart 2014

Externe links

IDPBW - FOD WASO

Zie ook

Diensten voor preventie en bescherming op het werk

Persoonlijke instellingen