HACCP

Uit Wikiprebia
Ga naar: navigatie, zoeken

HACCP, de afkorting voor Hazard Analysis and Critical Control Points, is een risico-inventarisatie voor voedingsmiddelen. In het Nederlands ook wel eens 'gevaren analyse van de kritische controlepunten' genoemd.

Bedrijven die zich bezighouden met de bereiding, verwerking, behandeling, verpakking, vervoer en distributie van levensmiddelen dienen hierdoor alle aspecten van het voortbrengingsproces te identificeren en op gevaren te analyseren. Dit controleproces, uitgaande van de Europese Unie, wil ervoor zorgen dat het productieproces van alle voedingsmiddelen gepaard gaat met zo weinig mogelijk risico op besmetting.

Hieruit voortvloeiend is bijvoorbeeld het voortdurend bewaken en registreren van koel- en vriescellen een verplichting geworden.

7 basisprincipes

De klassieke HACCP methode bestaat uit 7 stappen:

1. Riciso-analyse
 - Identificatie van de gevaren
 - Anaylse
 - Opstellen van preventiemaatregelen
2. Kritische controlepunten (CCP's) bepalen
3. Grenswaarden vastleggen voor de CCP's
4. Systeem opstellen voor het monitoren van de grenswaarden
5. Bijsturingsplan opstellen
6. Procedures vastleggen voor de verificatie van het HACCP-plan
7. Het HACCP-systeem documenteren in het HACCP-handboek

Downloads

Pdf.gif HACCP in de voedingsindustrie - Rob Van Deun

Word.jpg Checklist HACCP

Ppt.jpg Opstellen van een praktijkgericht HACCP handboek - Els de Pinnewaert

Pdf.gif PRESENTATIE En u dacht dat HACCP niets voor u was - Stefaan Potums

Pdf.gif PRESENTATIE Voedselveiligheid - Stijn Hermans

Pdf.gif Ketenroadmap voedselverlies: concreet actieplan van keten en overheid - Joke Van Cuyck - Prenne 22 maart 2016

Pdf.gif Zorgsystemen in de voedingsector: overzicht - Yuri cosco - Prenne 16 juni 2016

Pdf.gif Waar moet een professioneel pest management aan beantwoorden? - Nico Lenaerts - Prenne 21 september 2017

Pdf.gif Opslag van voedsel: voedselveiligheid - Martien Chrzan - Prenne 14 juni 2018

Pdf.gif Sectorgids Febetra - Kathleen Spenik - Prenne 6 december 2018

Externe links

Basiswetgeving van het FAVV

Pdf.gif Brochure van het FAVV - Persoonlijke hygiëne in bedrijven in de voedselketen

Persoonlijke instellingen