Globaal preventieplan

Uit Wikiprebia
Ga naar: navigatie, zoeken

Het globaal preventieplan (GPP) moet een lange termijnvisie bevatten van de werkgever (in overleg met de preventieadviseur, de hiërarchische lijn en het CPBW) op het welzijnsbeleid in de onderneming.

Het globaal preventieplan is een vijfjarenplan waarin de te ondernemen preventieactiviteiten beschreven en gepland zijn.

Het globaal preventieplan omvat:

 • De resultaten van de risicoanalyse
 • De vast te stellen preventiemaatregelen
 • De te bereiken doelstellingen
 • De activiteiten en opdrachten om deze doelstellingen te bereiken
 • De organisatorische, materiële en financiële middelen
 • De opdrachten, verplichtingen en middelen van alle betrokkenen
 • De wijze waarop het globaal preventieplan aan gewijzigde omstandigheden aangepast wordt
 • De criteria voor de evaluatie van het welzijnsbeleid

Input voor het GPP zijn onder andere:

 • Beleid
 • Resultaten van risicoanalyses op alle domeinen van de welzijnswet
 • Wijzigende wetgeving
 • Ongeval- en incidentanalyses
 • Audits (intern- en extern)
 • Verbetervoorstellen van werkgever en werknemers
 • Beschikbare middelen ter verbetering
 • Resultaten van management evaluaties welzijn...

Elk jaar moet uit het globaal preventieplan een jaaractieplan gedistilleerd worden.

Relevante downloads

Pdf.gif BASISSCHEMA voor de opstelling van het GPP

Word.jpg BASISSCHEMA voor de opstelling van het GPP

Pdf.gif Het globaal preventieplan en jaaractieplan - Jan De Tollenaere (Vermeld in Veiligheidsnieuws 163)

Pdf.gif Preventietip NB317 Globaal Preventieplan en Jaaractiepan

Pdf.gif Een praktijkvoorbeeld van een nieuw globaal preventieplan bij steden en gemeenten - Erwin Van Hoof - Prenne 19 juni 2014

Pdf.gif Hoe communiceren bij een calamiteit? - Yves Stevens - Prenne 6 december 2018

Externe links

NAVB-dossier Globaal preventieplan (deel 1)

NAVB-dossier Globaal preventieplan (deel 2)

Model van een globaal preventieplan voor met betrekking tot het eigen personeel van een uitzendbureau - Preventie en interim

Persoonlijke instellingen