Fonds voor de Beroepsziekten

Uit Wikiprebia
(Doorverwezen vanaf Fonds voor Beroepsziekten)
Ga naar: navigatie, zoeken

Het Fonds voor Beroepsziekten (F.B.Z.) is een openbare instelling onder staatswaarborg die onder het toezicht staat van de minister van sociale zaken. Het heeft als opdracht de schade veroorzaakt door de beroepsziekten te vergoeden en de voorkoming ervan te bevorderen (Koninklijk besluit van 3 juni 1970 houdende coördinatie van de wetsbepalingen betreffende de beroepsziekten). Het Fonds voor de Beroepsziekten werd opgericht in 1964 ter vervanging van het "Voorzorgsfonds ten behoeve van door beroepsziekten getroffenen" dat reeds bestond sinds 1927.

Inhoud

Welke beroepsziekten?

Lijst van de beroepsziekten die aanleiding geven tot schadeloosstelling

Schade vergoeden tengevolge van een beroepsziekte

In geval van:

1. tijdelijke arbeidsongeschiktheid

 • door toekenning van een vergoeding voor tijdelijke arbeidsongeschiktheid die overeenstemt met 90% van het basisloon van het slachtoffer;
 • door toekenning van een vergoeding voor het loonverlies in geval van een tijdelijke gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid;
 • de aanvraag moet ingediend worden gedurende de periode van ongeschiktheid en deze moet minstens 15 dagen duren.

2. blijvende arbeidsongeschiktheid

 • door het toekennen van een vergoeding wegens blijvende arbeidsongeschiktheid die overeenstemt met een percentage van het (geplafoneerd) loon dat betrokkene verdiende in het jaar dat vooraf gaat aan de begindatum van de arbeidsongeschiktheid. Het percentage wordt toegekend op basis van de medische graad van arbeidsongeschiktheid en in functie van de vermindering van de kansen op de arbeidsmarkt;
 • de blijvende arbeidsongeschiktheid kan volgen op een periode van tijdelijke arbeidsongeschiktheid;
 • de vergoeding wordt verminderd met 50% bij een ongeschiktheidspercentage beneden de 5%, en met 25% bij een ongeschiktheid van 5 tot 9%;
 • de graad van arbeidsongeschiktheid kan herzien worden.

3. gezondheidszorgen

 • door het remgeld ten laste te nemen van de gezondheidszorgen dat in het stelsel van de verplichte ziekte en invaliditeitsverzekering door de zieke zelf dient betaald te worden;
 • door de uitgaven te dragen van sommige kosten die niet gedekt zijn door de ziekteverzekering : vaccins, gammaglobulines, prothesen, orthopedische toestellen, individuele beschermingsmiddelen, huur van sanitair materiaal...

4. hulp van een derde persoon

 • door het toekennen van een bijkomende vergoeding voor hulp van derden;

5. overlijden

 • door de terugbetaling van de begrafeniskosten met een maximum van 30 maal het gemiddeld dagloon;
 • door de kosten voor het overbrengen van de overleden getroffene naar de begraafplaats ten laste te nemen;
 • door het toekennen van een jaarlijkse vergoeding aan de overlevende echtgeno(o)t(e) en aan de wezen.

Preventieve opdracht

 • ziekten voorkomen,
 • verergeren van ziekten voorkomen
 • verwijdering uit het schadelijk milieu
 • vaccineren van bedreigde groepen,
 • onderzoeken van de beroepsrisico's,
 • verstrekken van informatie over de beroepsziekten

Zie ook

Asbestfonds

Externe links

Pdf.gif Jaarverslag 2011

Website Fonds voor Beroepsziekten

Relevante Downloads

Pdf.gif Het fonds van beroepsziekten - Joeri Luts- Prenne 29 november 2012

Pdf.gif Wat kan het Fonds voor de BeroepsZiekten voor u betekenen? - Joeri Luts- Prenne 4 december 2014

Pdf.gif Blootstelling aan repetitieve belasting: werkwijze binnen het FBZ - Joeri Luts- Prenne 4 december 2014

Persoonlijke instellingen