Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg

Uit Wikiprebia
Ga naar: navigatie, zoeken

De FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg waarborgt, in een sociaal gecontroleerde markteconomie, het evenwicht tussen werknemers en werkgevers in hun arbeidsverhouding. De FOD zorgt voor de bescherming en de bevordering van het welzijn op het werk en werkt actief mee aan de ontwikkeling van de sociale wetgeving, zowel nationaal als internationaal.

Inhoud

Opdrachten

  • De voorbereiding, de bevordering en de uitvoering van het beleid inzake collectieve arbeidsbetrekkingen, de begeleiding van het sociaal overleg, de preventie en de verzoening bij sociale conflicten;
  • De voorbereiding, de bevordering en de uitvoering van het beleid inzake individuele arbeidsbetrekkingen;
  • De voorbereiding, de bevordering en de uitvoering van het beleid inzake het welzijn op het werk;
  • De voorbereiding, de bevordering en de uitvoering van het beleid inzake werkgelegenheid, regulering van de arbeidsmarkt en werkloosheidsverzekering;
  • De voorbereiding, de bevordering en de uitvoering van het beleid inzake gelijkheid;
  • Ervoor zorgen dat de uitvoering van de beleidslijnen inzake collectieve en individuele arbeidsbetrekkingen, welzijn, werkgelegenheid en gelijkheid worden nageleefd, en dit via de inspectiediensten die een raadgevende, preventieve en repressieve rol vervullen;
  • Administratieve boetes opleggen, meer bepaald bij inbreuken op de reglementaire bepalingen die voortvloeien uit de beleidslijnen inzake collectieve en individuele arbeidsbetrekkingen, welzijn, werkgelegenheid en gelijkheid;
  • De sensibilisering van de sociale en economische actoren inzake de humanisering van de arbeid;
  • De uitdieping van het sociale Europa.

Van ministerie naar federale overheidsdienst

De Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg heeft vorm gekregen op 1 januari 2003, volgens de bepalingen voorzien in het koninklijk besluit van 3 februari 2002.

De naamsverandering van "ministerie" naar "federale overheidsdienst" ging gepaard met een belangrijke reorganisatie van de diensten en hun omkadering. Deze reorganisatie is een nieuwe stap die erop gericht is beter de doelstellingen te bereiken die het reeds nastreeft sedert 1896, met name de verbetering van de arbeidsomstandigheden, de arbeidsbetrekkingen en de werkgelegenheid. De reorganisatie is een nieuw hoofdstuk in de geschiedenis van het departement.

Externe link

Website FOD WASO

Facebookpagina FOD WASO

Zie ook

Demonstratiewerkplaats

Bronnen

Website FOD WASO

Persoonlijke instellingen