Externe Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk

Uit Wikiprebia
Ga naar: navigatie, zoeken

Een Externe Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk is een verplichte instantie in België die zich bezighoudt met het welzijn van de werknemers.

De Welzijnswet voorziet in de oprichting van Externe Diensten voor Preventie en Bescherming op het Werk. Indien de Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk niet alle opdrachten kan vervullen is de werkgever verplicht om zich bij een EDPBW aan te sluiten. In totaal hebben deze diensten de zorg over 2.350.000 werknemers; ze komen in 200.000 bedrijven en stellen meer dan 2000 personen (onder bediendencontract) te werk. Ze worden gezamenlijk vertegenwoordigd door de koepelvereniging Co-Prev.

Inhoud

Wetgeving

De Externe Diensten voor Preventie en Bescherming op het Werk zijn gegroeid uit de Arbeidsgeneeskundige Diensten. Door de Welzijnswet van 4 augustus 1996 dienden de Arbeidsgeneeskundige Diensten niet alleen meer over een arbeidsgeneeskundige afdeling te beschikken. De EDPBW's bestaan uit twee afdelingen:

In 2002 trad de wet betreffende de bescherming tegen geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk in voege en werden de EDPBW's bovendien gelast met een reeks bijkomende opdrachten met het oog op het opzetten en invullen van een preventiebeleid ter zake.

Overzichtslijst EDPBW's

De externe diensten PBW worden door de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg erkend voor een bepaalde periode en voor een bepaalde regio. In België zijn momenteel 11 erkende Externe Diensten voor Preventie en Bescherming op het Werk. Zij zijn erkend tot 31 december 2017 (uitgez. CLB 30 juni 2016). Voor een volledige up to date versie van deze lijst kan je hier terecht.

Externe Dienst Territoriale bevoegdheid
Attentia Het volledige Belgische grondgebied
CESI Het volledige Belgische grondgebied
CLB Het Vlaamse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk gewest
CPS Het volledige Belgische grondgebied
IDEWE Het volledige Belgische grondgebied
Mediwet Het Vlaamse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Mensura Het volledige Belgische grondgebied
Premed Het Vlaamse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
PROVIKMO Het volledige Belgisch grondgebied
Securex Het volledige Belgische grondgebied
SPMT-ARISTA Het volledige Belgische grondgebied

Relevante downloads

Pdf.gif De samenwerking tussen interne en externe preventiedienst - Prebes Werkgroep Externe Diensten (Vermeld in Veiligheidsnieuws 141)

Pdf.gif Grensoverschrijdend gedrag en de EDPB's: trends - Carl Brike & Tamara Van Der Gucht (Vermeld in Veiligheidsnieuws 162)

Pdf.gif Haal meer uit je externe dienst - Jan Van Peteghem (Vermeld in Veiligheidsnieuws 163)

Pdf.gif PRESENTATIE EDPBW: een blik naar de toekomst - Geert De Cooman

Pdf.gif PRESENTATIE EDPBW: van een wettelijke verplichting naar een meerwaarde voor uw welzijnsbeleid - Ulrik Van Soom

Pdf.gif PRESENTATIE Interne preventieadviseur: haal meer uit uw externe dienst - Jos Schockaert, Prenne 5 maart 2009

Pdf.gif De rol van de Externe Dienst Preventie en Bescherming op het Werk in het Comité PBW - Eddy Coddens - Prenne 13 maart 2012

Pdf.gif De rol van de externe dienst, specifiek de arbeidsgeneesheer, in het Comité PBW - Guy Vogt - Prenne 14 juni 2012

Pdf.gif Het onderzoek van ernstige arbeidsongevallen - Eric Van de Plas - Prenne 14 juni 2012

Pdf.gif Aanvaarding of niet-aanvaarding van een arbeidsongeval - Ronny Schouppe - Prenne 18 september 2012

Pdf.gif Het KB Arbeidsplaatsen - Wettelijke bepalingen - Karine Eerdekens - Prenne 7 maart 2013

Pdf.gif Het KB Arbeidsplaatsen in de praktijk - Liesbeth Reekmans - Prenne 7 maart 2013

Pdf.gif Expats vanuit medische en psychologische hoek bekeken - Geert Laire - Prenne 18 juni 2013

Pdf.gif Twee recente KB's wijzigen het tarificatiesysteem dat de externe diensten moeten toepassen (vanaf 2016) - Geert de Smet - Prenne 23 september 2014

Pdf.gif Gezondheid van de Belgische werknemer - Lieve Vandersmissen - Prenne 17 september 2015

Pdf.gif Een gezonde samenwerking met uw externe preventiedienst - Geert De Smet - Prenne 22 maart 2016

Pdf.gif Leren uit ernstige arbeidsongevallenonderzoeken - Dirk Wellens - Prenne 6 december 2018

Externe links

Lijst erkende Externe Diensten voor Preventie en Bescherming op het Werk - FOD WASO

Onderzoeksproject: financiering van de preventieopdrachten van de externe diensten voor preventie en bescherming op het werk 2009-2010 - FOD WASO

Link naar de wetgevingstool

Besluit van de minister van Werk van 2 juni 2016 tot oprichting van een Vaste Commissie Tarieven en Prestaties in de schoot van de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het Werk

Persoonlijke instellingen