Eerste Hulp bij Ongelukken

Uit Wikiprebia
Ga naar: navigatie, zoeken

Eerste Hulp Bij Ongelukken (EHBO), is hulp die door leken geboden kan worden in afwachting van professionele eerstehulpverleners, zoals de ambulancezorgverlening. EHBO wordt verleend in elke situatie waar (levensbedreigende) letsels en stoornissen zijn opgetreden, maar ook kleinere letsels kunnen door EHBO'ers worden behandeld.

Wereldwijd worden vrijwilligers door het Rode Kruis en andere organisaties getraind om dergelijke hulp te kunnen verlenen.

Bedrijfseerstehulp, dat is eerste hulp op maat van de bedrijfswereld. Eerstehulpverleners op de werkvloer kunnen kleine wonden onmiddellijk verzorgen. Ernstige verwondingen kunnen ze inschatten en stabiliseren tot gespecialiseerde hulp opdaagt. Niet alleen voor de gewonde werknemer is dat een goede zaak, het hele bedrijf vaart er wel bij. Collega's met eerstehulpkennis hebben immers oog voor preventie en veiligheid. Ze helpen niet alleen na een ongeval, ze helpen het ook voorkomen.

Inhoud

Wetgeving

Een nieuw koninklijk besluit betreffende de eerste hulp die verstrekt wordt aan werknemers die slachtoffer worden van een ongeval of die onwel worden is verschenen in het Belgisch Staatsblad van 28 december 2010. Dit besluit vervangt de vroegere artikelen 174 tot 183ter van het Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming, en wordt opgenomen in de Codex over het welzijn op het werk.

De eerste hulp houdt het geheel van noodzakelijke handelingen in die er op gericht zijn de gevolgen van een ongeval of een aandoening te beperken door zo vlug mogelijk de eerste hulp of gepaste eerste zorgen toe te dienen in afwachting van, indien nodig, gespecialiseerde hulp.

Dit besluit regelt de organisatie en de middelen die nodig zijn om de eerste hulp in de onderneming toe te dienen, en die gebaseerd zijn op de risicoanalyse, het aantal werknemers en de kenmerken van de activiteiten van de onderneming. De basisvorming van de hulpverleners wordt vastgelegd en de organisatoren van deze vorming kunnen, onder voorwaarden, opgenomen worden in een lijst die gepubliceerd wordt door de FOD WASO.

Raadpleeg de toelichting bij dit besluit in de rubriek externe links.

Bron: FOD WASO

Veiligheidspictogrammen


Bron: veiligheidspictogrammen.be

Relevante downloads

Pdf.gif Brochure over EHBO

Pdf.gif De EHBO hulpverlener in het bedrijf - Guy Pelsmakers (Vermeld in Veiligheidsnieuws 176)

Pdf.gif Koninklijk Besluit van 15 december 2010

Pdf.gif Organisatie van de eerste hulp op de werkvloer - Maurits De Ridder (Vermeld in Veiligheidsnieuws 170)

Pdf.gif PRESENTATIE Defibrilator: noodzaak, technische uitleg en demonstratie - Hans Eelen en Marc Clevers, Prenne 1 december 2009

Pdf.gif PRESENTATIE EHBD of eerste hulp bij drugongevallen - Luc Van de Wouwer, Prenne 12 juni 2008

Pdf.gif PRESENTATIE EHBO - Adhesia

Pdf.gif PRESENTATIE Het KB van 15 december 2010: Wat is er nieuw? Wat zijn de krijtlijnen? Wat moet een bedrijf doen? Wat is de aansprakelijkheid van de hulpverlener? - Maurits De Ridder

Pdf.gif PRESENTATIE Het KB van 15 december 2010: wetgeving en concreet bij Galva Power - Wouter Vandessel, 23 maart 2012

Pdf.gif PRESENTATIE Goede praktijken voor bedrijfseerstehulp - Tom Oosterlinck

Pdf.gif PRESENTATIE Preventie van psychosociale problemen bij slachtoffers en getuigen van arbeidsongevallen - Marie Clarysse

Pdf.gif Rapport van de werkgroep Co-Prev over het KB van 15 december 2010

Pdf.gif Voorbeeld EHBO-risicoanalyse

Pdf.gif EHBO implementeren in de onderneming Simonne Hille, Prenne maart 2010

Pdf.gif PRESENTATIE Risiscoanalyse EHBO - T. Oosterlinck | Het K.B. in de praktijk - dr. G. Vogt

Pdf.gif PRESENTATIE Eerste hulp aan werknemers: toelichting bij het nieuw KB Nordin M'Rabet, Prenne 16 juni 2011

Pdf.gif Uitleg bij het nieuwe KB EHBO - Emilie Mouriaux - Prenne 1 december 2011

Pdf.gif Uitbouw van een psychosociaal traject voor nazorg bij collectieve urgenties op basis van psychologische triage - Erik De Soir - Prenne 1 december 2011

Pdf.gif Praktijkgids Psychosociale Interventie Bij Rampen 2003 Erik De Soir

Pdf.gif Preventie van psycho sociale problemen bij slachtoffers en getuigen van arbeidsongevallen en/of schokkende gebeurtenissen in de werksituatie - Sofie D'ours - Prenne 13 maart 2012

Pdf.gif Zuurstof:gevaren en maatregelen om deze te beheersen - Patrick Van Hende - Prenne 13 maart 2012

Pdf.gif Het K.B. eerste hulp in de praktijk - Rudi Daniels - Prenne 14 juni 2012

Pdf.gif EHBO en aansprakelijkheid - Wilfried Rauws - Prenne 29 november 2012

Pdf.gif Brandwonden en behandeling - Thomas Rose - Prenne 29 november 2012

Pdf.gif Preventie van prik-, snij-, bijt- en spatongevallen beperkt zich niet tot de zorgsector - Herman Devriese - Prenne 18 juni 2013

Pdf.gif Accidentele bloedcontacten omvatten prik, snij,spat en bijtaccidenten - Antoon De Schryver - Prenne 3 december 2013

Pdf.gif KB EHBO - Yvan Van Damme - Kristien De Poorter - Prenne 23 september 2014

Pdf.gif Brandwonden: een update dringt zich op - Fred Gerber - Prenne 22 maart 2016

Pdf.gif Hoe kan een bedrijfshulpverlener de brandweer helpen? - Tim Renders - Prenne 16 juni 2016

Pdf.gif RIE EHBO - Fred Gerber - Prenne 7 maart 2017

Pdf.gif Risicoanalyse bedrijfshulpverlening - Kevin Weyts - Prenne 18 september 2018

Pdf.gif Preventieve hartgezondheid - Tine Proesmans en Hanne Gielis - Prenne 6 december 2018

Externe links

Persoonlijke instellingen