Dynamisch risicobeheersingssysteem

Uit Wikiprebia
Ga naar: navigatie, zoeken

Het dynamisch risicobeheersingssysteem beslaat de zeven domeinen die samen het begrip "welzijn" vormen. Deze zijn arbeidsveiligheid, gezondheid, psychosociale belasting,

ergonomie, arbeidshygiëne, verfraaiing van de werkplaatsen en milieu.

Een goed dynamisch risicobeheersingssysteem zou de volgende elementen moeten bevatten:

  • doelstellingen en de middelen en methodes om deze te realiseren
  • beleidsplannen (taken, verantwoordelijkheden en middelen van alle betrokkenen)
  • het in de praktijk brengen van de beleidsplannen
  • evaluatie op basis van welbepaalde criteria
  • bijsturing indien nodig

Het doel hiervan moet zijn een cyclus van voortdurende verbetering op gang te brengen.

Belangrijk is dat het systeem rekening houdt met de aard van de activiteiten en de risico's die eraan verbonden zijn en de risico's eigen aan bepaalde groepen werknemers.

DYRIB Audit

DYRIB komt van DYnamisch RIsico Beheer. Tijdens een DYRIB-audit toetsen de inspecteurs van FOD WASO Toezicht Welzijn op het Werk of alle elementen van het systeem aanwezig zijn, in werking zijn en gecoördineerd worden om aldus verzekerd te zijn van de permanente toepassing van de wettelijke normen die betrekking hebben op de activiteiten binnen de onderneming.

Pdf.gif PRESENTATIE Hoe verloopt een DYRIB Audit?

Externe links

Website FOD WASO

Website VUB

Website Safestart.be

De risicoanalyse - Website Universiteit Gent (pdf)

Website Febelgra.be

Website Prebovla (preventie basisonderwijs Oost-Vlaanderen)

Persoonlijke instellingen