Diesel

Uit Wikiprebia
Ga naar: navigatie, zoeken

Inhoud

Kankerverwekkend

Onderzoek van het Internationaal Agentschap voor Kankeronderzoek (IARC), dat deel uitmaakt van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), heeft aangetoond dat dieseluitlaatgassen kankerverwekkend zijn. Vroeger stond dieseluitstoot bij de stoffen van groep 2A, stoffen die ‘waarschijnlijk kankerverwekkend’ zijn. Ondertussen is het medisch bewijsmateriaal zo groot, dat diesel vanaf nu wordt ondergebracht in groep 1, stoffen waarvan wetenschappelijk bewezen is dat ze kankerverwekkend zijn.

Risicogroepen

Mensen die regelmatig in contact komen met dieseluitlaatgassen, zoals spoorwegarbeiders en vrachtwagenchauffeurs, hebben tot 40 % meer kans om longkanker te krijgen. Zij hebben ook een verhoogd risico op blaaskanker. Wat het effect is op mensen die in mindere mate aan dieseluitlaatgassen worden blootgesteld, is minder bekend. Wat dit betreft kan men uitgaan van de regel "hoe groter de blootstelling, hoe groter het risico".

Preventie

Er zullen dus maatregelen moeten genomen worden om het gebruik van diesel te beperken, zeker ook in België. Het Belgisch wagenpark bevat het grootste aandeel diesels van heel Europa. Wat dit betreft is het wachten op wetgevende initiatieven.

Bronnen: Bond Beter Leefmilieu en Attentia

Relevante downloads

Pdf.gif Perstekst van het IARC van 12 juni 2012 (Engelstalig)

Persoonlijke instellingen