Collectieve arbeidsovereenkomst

Uit Wikiprebia
Ga naar: navigatie, zoeken

Een collectieve arbeidsovereenkomst (meestal afgekort tot cao) is een verzameling afspraken tussen (vertegenwoordigers van) werkgevers en vertegenwoordigers van werknemers. De cao is een aanvulling op de individuele arbeidsovereenkomst die een werkgever en zijn werknemer met elkaar sluiten. In België zijn er drie grote soorten cao's.

Inhoud

Nationale cao

Een nationale cao wordt afgesproken in de Nationale Arbeidsraad (NAR). Deze raad is paritair samengesteld tussen werknemers- en werkgeversorganisaties. Ze heeft betrekking op de volledige economie, een aantal sectoren samen of op één sector indien er geen actief paritair comité bestaat. Ze blijft echter ondergeschikt aan de arbeidswetgeving.

Sectorale cao

Een sectorale cao wordt afgesproken in een paritair (sub)comité die bevoegd is voor de (deel)sector. Deze cao is ondergeschikt aan de wetgeving en nationale cao's maar staat boven bedrijfs-cao's.

Bedrijfs-cao

Grote bedrijven kunnen een bedrijfs-cao afsluiten voor hun personeel.

Verplichtend karakter

Een cao heeft niet noodzakelijk een verplichtend karakter. Enkel indien de algemeen bindend verklaring is aangevraagd en goedgekeurd is deze bindend voor alle bedrijven die in een paritair comité zitten.

Externe links

Persoonlijke instellingen