Codex over het welzijn op het werk

Uit Wikiprebia
Ga naar: navigatie, zoeken

De Codex over het welzijn op het werk omvat de nieuwe reglementering in België inzake de gezondheid en de veiligheid van de werknemers.

Inhoud

Geschiedenis

Sedert 1947 was de Belgische reglementering inzake de gezondheid en de veiligheid van de werknemers gebundeld in het ARAB, het Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming. Onder invloed van de recente Europese reglementering wordt het ARAB geleidelijk vervangen door een nieuwe codificatie: de Codex over het welzijn op het werk.

Structuur

De structuur van de codex over het welzijn op het werk werd oorspronkelijk vastgelegd in de omzendbrief van 28 september 1993 van de minister van Tewerkstelling en Arbeid (BS 05/10/93) en nadien aangevuld door sommige besluiten waarbij een gedeelte van de Codex werd ingevuld. Sindsdien heeft de structuur wijzigingen ondergaan. Hieronder wordt de structuur weergegeven zoals die bestond tot 24 april 2017. Voor een actuele situatie, zie werk.belgie.be

Titel I: Algemene beginselen

Titel II: Organisatorische structuren

Titel III: Arbeidsplaatsen

zie 'Hoofdstuk 4. - Rookvrije werkplaats' van de wet van 22 december 2009 betreffende een algemene regeling voor rookvrije gesloten plaatsen toegankelijk voor het publiek en ter bescherming van werknemers tegen tabaksrook (PDF, 30 KB)

 • Hoofdstuk II: Nutsvoorzieningen
 • Hoofdstuk III: Sociale voorzieningen
 • Hoofdstuk IV: Bijzondere arbeidsplaatsen
  • Afdeling 1: Bouw- en onderhoudswerken
  • Afdeling 2: Garages en herstellingsateliers voor auto's
  • Afdeling 3: Loodaccumulatoren
  • Afdeling 4: Elektrolysewerkplaatsen
  • Afdeling 5: Werken in persluchtcaissons
  • Afdeling 6: Verfspuitinrichtingen en dergelijke
  • Afdeling 7: Lood- en zinkertsen
  • Afdeling 8: Werkplaatsen waar gevaarlijke gassen kunnen aanwezig zijn
  • Afdeling 9: Opslagplaatsen voor ontvlambare vloeistoffen
  • Afdeling 10: Werkzaamheden die verband houden met scheepvaart
  • Afdeling 11: Steenbakkerijen
  • Afdeling 12: Brood- en banketbakkerijen
  • Afdeling 13: Magazijnen en winkels
  • Afdeling 14: Haarsnijderijen
  • Afdeling 15: Schouwspelzalen
 • Hoofdstuk V: Tijdelijke en mobiele bouwplaatsen
 • Hoofdstuk VI: Werkzaamheden in een hyperbare omgeving

Titel IV: Omgevingsfactoren en fysische agentia

Titel V: Chemische, carcinogene en biologische agentia

Titel VI: Arbeidsmiddelen

 • Hoofdstuk I: Algemene bepalingen
 • Hoofdstuk II: Specifieke bepalingen

Titel VII: Individuele uitrusting

 • Hoofdstuk I: Werkkledij
 • Hoofdstuk II: Persoonlijke beschermingsmiddelen

Titel VIII: Bijzondere werknemerscategorieën en werksituaties

Codex bestellen

In de Codex vindt men de gecoördineerde tekst van de wet van 4 augustus 1996, de volledige tekst van de koninklijke besluiten die de Codex over het welzijn op het werk vormen, en de bepalingen van het ARAB die nog relevant zijn.

Doelgroep: werkgevers, preventieadviseurs, leden van de comités voor preventie en bescherming op het werk Bestellen: Je kan de Codex gratis bestellen via de website van FOD WASO. Downloaden: Codex in pdf-formaat

Externe links

Brochure "Reglementering van het welzijn op het werk: Wet en Codex over het welzijn op het werk en Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming (uittreksels)" - FOD WASO

Website van de Belgische overheid

Persoonlijke instellingen