Begraafplaats

Uit Wikiprebia
Ga naar: navigatie, zoeken

Risico's

Werken op een begraafplaats brengt zekere risico's voor veiligheid en gezondheid met zich mee. De belangrijkste zijn:

  • chemische risico's door gebruik van onderhoudsproducten, bestrijdingsmiddelen (onkruidverdelgers, schimmelverdelgers), aanwezigheid van asbest
  • biologische agentia: risico op infecties, allergieën, vergiftigingen door mogelijk contact met stoffelijke resten
  • ergonomische belasting vanwege manueel of machinaal graven van een graf, plaatsen van de kist in het graf, groenonderhoud
  • psychosociale aspecten: omgaan met de dood en leed van nabestaanden, opgravingen en herbegravingen, ruimingen

Wetgeving

De volgende wetgeving is van toepassing:

  • Vlaams decreet van 16/01/2004 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging + wijzigingen
  • Besluit van de Vlaamse regering 14/05/2004 tot organisatie, inrichting en beheer van begraafplaatsen en crematoria
  • Stedelijk of gemeentelijk reglement
  • ARAB art. 435: aardewerken


Bron: dr. Annemie De Grave, presentatie "Gezondheidsaspecten bij werken op begraafplaatsen"

Relevante downloads

Pdf.gif PRESENTATIE Gezondheidsaspecten bij werken op begraafplaatsen - dr. Annemie De Grave, Prenne 12 juni 2008

Pdf.gif PRESENTATIE Ontwerp van begraafplaatsen - Jan Vandyck, Prenne 15 maart 2011

Pdf.gif PRESENTATIE Risicoanalyse voor werken op begraafplaatsen - Geert Aerens, Prenne 12 juni 2008

Pdf.gif Grafdelvers: zorg dat ze hun eigen graf niet delven ... - Anne Labé en Peter Jans - Prenne 14 juni 2018

Persoonlijke instellingen