Arbeidsmiddel

Uit Wikiprebia
Ga naar: navigatie, zoeken

Onder arbeidsmiddelen wordt verstaan: alle op de arbeidsplaats gebruikte machines (bv. graafmachines, betonmolen,...), apparaten (bv. nietapparaat, nagelapparaat,...), gereedschappen (bv. hamer, ladder, ...) en installaties (bv. mobiele betoncentrale). De machines en de installaties worden dus aanzien als arbeidsmiddelen. Worden niet beschouwd als arbeidsmiddel: de collectieve en persoonlijke beschermingsmiddelen.

Wetgeving

12 AUGUSTUS 1993. - Koninklijk besluit betreffende het gebruik van arbeidsmiddelen.( de artikelen 1 tot 11 en de bijlage vormen titel VI, hoofdstuk I van de Codex over het welzijn op het werk). Belgisch Staatsblad 28 september 1993.

Gewijzigd door:

KB van 28/08/02 - BS van 18/09/02

KB van 04/05/99 - BS van 04/06/99

KB van 17/06/97 - BS van 19/09/97

Relevante downloads

Pdf.gif Arbeidsmiddelen - Dany Verharen - Back-to-basic Prebes Limburg

Word.jpg* Risicoanalyse arbeidsmiddelen: checklist minimumvoorschriften en thematische toelichting

Pdf.gif Periodieke keuringen van arbeidsmiddelen - Frederik Hanssens (Vermeld in Veiligheidsnieuws 144)

Pdf.gif PRESENTATIE Arbeidsongevallen en transportmiddelen voor personen - Bernard Renneson

Pdf.gif PRESENTATIE Campagne EDTC bij de verhuurders van werk- en transportplatformen en hoogtewerkers - Nathalie Nouvelle en Paul Van Haecke

Pdf.gif PRESENTATIE Indienststelling van arbeidsmiddelen

Pdf.gif Brochure :Arbeidsmiddelen - Vinçotte

Pdf.gif Brochure :Technische controlelijst - Vinçotte

Externe link

Arbeidsmiddelen - FOD WASO

Persoonlijke instellingen