Apps

Uit Wikiprebia
Ga naar: navigatie, zoeken

Deze pagina is bedoeld voor het oplijsten van apps voor de preventieadviseur.

Externe links

Asbestfeiten - Alles over asbest en hoe ermee om te gaan

ADR-app voor gevaarlijke stoffen - Samensterkvoorpreventie.nl

Working together: healthy workplaces campaign app 1e app van het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk in het kader van de 'gezonde werkplek'

Apps voor de preventieadviseur: een handig lijstje - Sentral.be

App voor het inschatten van het geluidsniveau - Lne.be

App om moedervlekken te checken - Huidmonitor.nl

De Europese ziekteverzekeringskaart - Europese Commissie

EHBO kids - Apple.com

Grenswaarden voor blootstelling aan gevaarlijke stoffen Uitleg bij deze app vindt u hier

Help!app verbindt mensen in noodsituaties - Helpapp.nl

iAuditor (Geavanceerde veiligheidschecklists opstellen) - Safetyculture.com.au

Noise exposure (meting van blootstelling aan lawaai - Appbrain.com

iarbo.nl - hele reeks apps beschreven op de website iARBO

electrodroid - alle schakelingen, wetten, calculators i.v.m. elektriciteit

VR Mobile - voor het meten van trillingen

Meet de herrie op je werk - app voor iPhone en Android van FNV Nederland

Persoonlijke instellingen