Actuele wetgeving

Uit Wikiprebia
Ga naar: navigatie, zoeken

Een overzicht van de (nieuwe) wetteksten over welzijn op het werk.

Inhoud

Belangrijke recente en toekomstige data

  • 1 juli 2011: het nieuwe sociaal strafwetboek treedt in werking. Volgens Veronique Pertry, docente arbeidsrecht aan de Universiteit Antwerpen, heeft de overheid daarmee een krachtig wapen in handen om sociale fraudeurs efficiënter te bestraffen. Het sociaal strafwetboek groepeert voor het eerst alle inbreuken op het arbeidsrecht en socialezekerheidsrecht. Alle inbreuken op het arbeidsrecht en het sociaal zekerheidsrecht zijn ondergebracht in vier mogelijke sanctieniveaus. Zo weet de werkgever meteen welke inbreuken helemaal niet door de beugel kunnen. Een voorbeeld: niveau 2 bevat de grote bulk aan overtredingen zoals het laattijdig of niet volledig uitbetalen van het loon, het niet respecteren van de arbeidsduur of van de regels rond nachtwerk. Ook werkgevers die een werknemer verhinderen moederschapsverlof of tijdskrediet op te nemen of die niet de gepaste preventiemaatregelen nemen om pesterijen op de werkvloer te voorkomen, begaan een inbreuk van tweede categorie. Zij riskeren een strafrechtelijke geldboete van 275 tot 2.750 euro. Wie zijn medewerkers pest, begaat een van de zwaarst mogelijke inbreuken en belandt op niveau 4. Hij kan een geldboete van 3.300 euro tot 33.000 euro en een gevangenisstraf van zes maanden tot drie jaar oplopen. Ook zwartwerk behoort tot de zwaarste categorie, net als inbreuken op de welzijnswetten, tenminste als die gezondheidsschade of een arbeidsongeval tot gevolg hebben.
  • 4 juli 2011: alle koeltechnici die werken aan koelinstallaties in Vlaanderen (en bij uitbreiding in volledig Europa, dus ook in de andere gewesten) dienen te beschikken over een definitief certificaat in de koeltechniek. Ze zijn dan volgens de wetgeving "bevoegde koeltechnici". Ze moeten bovendien werken voor een "gecertificeerd koeltechnisch bedrijf". Meer info op de website van de Vlaamse Overheid, afdeling LNE.
  • 1 september 2011: einde van alle oude “ARAB”-vergunningen. Ongeacht de looptijd van deze vergunningen nemen deze allen een einde op 1 september 2011. Er dient dan ook een aanvraag voor een VLAREM-milieuvergunning of –melding ingediend te worden. Enkel indien men exploitant is van een activiteit die valt onder een rubriek uit Vlarem I natuurlijk. Meer info op de website van de Vlaamse Overheid, afdeling LNE.
  • 1 september 2011: motorrijders en hun passagiers dienen voortaan handschoenen, een jas met lange mouwen en een lange broek of een overall, alsook laarzen of bottines die de enkels beschermen, te dragen. Zij mogen bij files tussen de rijstroken rijden, maar niet sneller dan 50 km per uur en het snelheidsverschil tussen de motorfietser en de voertuigen die zich in die rijstroken of files bevinden mag niet meer dan 20 km per uur bedragen. Meer info op de website van wegcode.be.
  • 15 oktober 2011: bedrijven of instellingen met meer dan 200 werknemers op één site in Brussel dienen een bedrijfsvervoersplan in te dienen. Bedrijven of instellingen met meer dan 100 werknemers op één site in Brussel dienen dit nu ook te doen voor 15 januari 2012. Meer info op de website van Brussel Leefmilieu.
  • 31 januari 2012: alle Belgische bedrijven met meer dan 100 werknemers dienen de 3-jaarlijkse actualisatie in te dienen van de mobiliteitsdiagnostiek voor de situatie op 30 juni 2011. Meer info op de website van FOD Mobiliteit.
  • 1 juni 2015: de classificatie, etikettering en verpakking van chemische stoffen en preparaten gebeurt enkel en alleen volgens de CLP-richtlijn. Vanaf deze datum zullen alle oude regiospecifieke pictogrammen en waarschuwingszinnen vervangen zijn door de geharmoniseerde pictogrammen en waarschuwingszinnen die door CLP (en GHS) werden ingevoerd.

Prebes' overzicht: reglementering - welzijn op het werk

Dit overzicht in Excel (titel, paginaverwijzing en samenvatting van de wetgeving en bron van informatie van op het internet) is van start gegaan is op 1 juli 2007 en wordt door Prebes samengesteld.

Relevante downloads

Pdf.gif PRESENTATIE Nieuwe wetgeving 2011 - Dominic Hermans, 23 maart 2012

Pdf.gif PRESENTATIE Nieuwe wetgeving 2012 - Dominic Hermans, 18 april 2013

Pdf.gif Veiligheid bij vrijwilligerswerk - Eva Hambach - Prenne 14 juni 2012

Pdf.gif Vrijwilligerswerk - aansprakelijkheid en verzekeringen - Hubert Claaessens - Prenne 14 juni 2012

Pdf.gif New Legislative Framework - Maries Merken - Prenne 18 september 2012

Pdf.gif Nieuw Sociaal Strafwetboek: wat een preventieadviseur moet weten - Sara Torrekens - Prenne 29 november 2012

Pdf.gif Administratieve geldboeten in het Sociale Strafwetboek - Jan Vanermen - Prenne 29 november 2012

Pdf.gif Loont het nog de welzijnswet naast zich neer te leggen? - Sara Torrekens - Prenne 5 december 2017

Externe links

Persoonlijke instellingen